Advokatens råd – heve kjøp av bobil 

En bobil kan by på mye moro og fine opplevelser. Hva skal du gjøre dersom bobilen ikke fungerer som forventet? Har du rett til å få pengene tilbake? I denne artikkelen gir våre advokater deres beste råd dersom du ønsker å heve kjøpet av bobilen.

heving av kjøp bobil

Å heve et kjøp

Hvis en kjøper hever kjøpet av en bobil skal partene lever tilbake det de har mottatt. Selger skal levere tilbake pengene for bobilen, mens kjøper skal levere tilbake bobilen.

Hovedregelen for alle kjøp er at avtalen om kjøp skal holdes. Å heve kjøpet er dermed et unntak fra denne hovedregelen. At det er et unntak betyr at det må foreligge et rettslig grunnlag for heving, du kan ikke heve kjøpet bare fordi du har lyst til det.

Mangel som viser seg innen seks måneder

Har du kjøpt en vare med mangler kan du ha krav på retting, omlevering, prisavslag eller heving. Ved forbrukerkjøp foreligger det en særregel for mangler som viser seg innen seks måneder.

Kjøpsrettslig mangel

Dersom en feil skal anses som en kjøpsrettslig mangel er utgangspunktet at feilen må ha vært til stede når tingen går over fra selger til kjøper. Dette kalles for risikoens overgang. Ved forbrukerkjøp er det imidlertid et unntak fra dette utgangspunktet.  Dette gjelder mangler som viser seg innen seks måneder.

Mangel som viser seg innen seks måneder

Det kan være vanskelig å bevise at mangelen forelå når tingen går over fra kjøper til selger. Dette er særlig tilfelle dersom tingen funket i butikken eller i begynnelsen. Ved forbrukerkjøp har vi en særregel i  forbrukerkjøpsloven som gjør prosessen enklere. Et forbrukerkjøp er når en forbruker kjøper en ting av en næringsdrivende.

Særregelen bestemmer at en mangel som viser seg innen seks måneder skal antas å ha foreligget på leveringstidspunktet, om ikke annet kan godtgjøres av selgeren. Det er selger som i disse tilfellene har bevisbyrden for at mangelen er oppstått på et senere tidspunkt. Selger kan også unngå mangelsansvar dersom han eller hun beviser at kjøper har feilbehandlet produktet, ikke fulgt bruksanvisning eller gjort inngrep i tingen uten å følge serviceanvisninger.

Unntak

Selger har ikke mangelsansvar dersom formodningen er uforenlig med varens eller mangelens art. Dette unntaket legger opp til en generell vurdering av tingen eller mangelens art. Skal unntaket komme til anvendelse må selger påvise at det er usannsynlig at feilen har inntruffet før risikoens overgang. Det er ikke tilstrekkelig at det er bare en mulighet for at mangelen skyldes kjøper.

Hva med mangler som viser seg etter seks måneder?

Selgeren svarer også for mangler som oppstår senere enn seks måneder dersom den skyldes kontraktsbrudd fra selgerens side. Et eksempel kan være feil påført ved retting eller ved utføring av service som inngår i kjøpet.

Advokatutgifter

I saker der det foreligger en mangel vil du ofte kunne få advokatutgiftene dine dekket. I mange tilfeller vil innboforsikringen din dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende prat. Det påløper ingen kostnader før advokat og klient er enige om oppdrag.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring