Hva er forkjøpsrett?

Forkjøpsrett er en rett til å tre inn i en avtale om kjøp av bolig på de samme vilkårene som noen andre har fremforhandlet. Med forkjøpsrett kan man altså kjøpe en leilighet i et borettslag til samme pris som det høyeste budet.

oppdeling, boenheter, hybler, forkjøpsrett

Forkjøpsrett

Forkjøpsrett gir kun rett til å tre inn i en avtale som allerede er fremforhandlet mellom vinneren av budrunden og selgeren. Den som benytter seg av forkjøpsretten har dermed ikke mulighet til å endre vilkårene i avtalen. Videre innebærer dette at budgivere som ikke har forkjøpsrett kan risikere å miste boligen selv om de har vunnet budrunden. Hvis du er på boligjakt er det derfor viktig at du setter deg inn i forkjøpsretten og hvilke konsekvenser dette kan ha for deg.

Slik fungerer forkjøpsretten

Det er bare medlemmer av boligbyggelag eller andelseiere i borettslag som har forkjøpsrett. Retten gjelder ikke for eiere av eierseksjonsleiligheter. Er det flere andelseierne som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten samtidig, er det botiden i borettslaget som bestemmer hvem som får kjøpe. Det handler altså om ansiennitet fremfor penger.

Medlemmer av samme boligbyggelag kan også ha forkjøpsrett. Et eksempel på et slikt boligbyggelag er OBOS. Som regel har andelseierne i det lokale borettslaget forkjøpsrett foran medlemmene av boligbyggelaget.

Fakta

Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende hvis andelsleiligheten arves eller overdras til nærstående. Med nærstående menes samboer, ektefelle, søsken, foreldre, barn eller barnebarn.

Hvordan bruke forkjøpsretten?

Som andelseier eller medlem i et boligbyggelag har du ikke automatisk forkjøpsrett. Denne retten må du gjøre gjeldende ved forhåndsutlysning eller når forkjøpsretten avklares etter at leiligheten er solgt.

Ved forhåndsutlysning blir leiligheten utlyst til de som har forkjøpsrett før budrunden starter. Ønsker du å gjøre krav på din rett må du melde det inn. Når budrunden er avsluttet og et bud er akseptert henvender borettslaget seg til de som har meldt seg inn. Den som har lengst ansiennitet får tilbud om å kjøpe leiligheten først. Ønsker ikke vedkommende å kjøpe leiligheten, går man videre til den med nest lengst ansiennitet. Slik fortsetter man til forkjøpsretten er avklart.

Dersom forkjøpsretten avklares etter at leiligheten er solgt, har borettslaget 20 dager på å avklare situasjonen. Leiligheten blir da utlyst, slik at de som ønsker å gjøre krav på sin forkjøpsrett kan melde sin interesse. Avklaringen foregår på samme måte som ved forhåndsutlysning, hvor den med lengst ansiennitet først får tilbud om å kjøpe leiligheten.

Virkninger av forkjøpsrett

Blir prisen etter en budrunde høy, er det mindre risiko for at noen gjør krav på sin forkjøpsrett. Blir prisen lav, er det større sannsynlighet for at noen gjør krav på sin rett. Dette kan påvirke budgiverne når de gir bud. Har noen veldig lyst på en leilighet byr de derfor ofte ekstra høyt slik at ingen ønsker å gjøre krav på sin rett. på denne måten kan forkjøpsrett påvirke prisen på leiligheten.

Adam Justin Ahlquist

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om boligsalg. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Adam-480x480-1.jpg

Adam Justin Ahlquist
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring