Pris

Det finnes ulike måter å dekke dine advokatutgifter hos Osloadvokatene. Under kan du lese mer om hvordan dette fungerer.

Hvorfor gå til Osloadvokatene?

Man må tenke på en advokat som med andre tjenester man benytter seg av. Dersom du trenger å få installert et elektrisk anlegg eller gå til en tannlege, vil du gjerne gå til noen som kan jobben sin og som utfører den skikkelig.

Du vil ha kvalitet for pengene dine, og hos Osloadvokatene får du både kvalitet og konkurransedyktige priser.

Advokatutgifter hos Osloadvokatene

Det å gå til en advokat hos Osloadvokatene er ikke nødvendigvis så dyrt som man tror. Det varierer selvsagt på saken og fagområdet, men det er i all hovedsak flere måter å få dekket dine advokatutgifter på:

 • Motparten dekker utgiftene
 • Forsikringen dekker utgiftene
 • Fri rettshjelp dekker utgiftene
 • Du dekker utgiftene

Motparten kan dekke dine utgifter

I Norge er det standard praksis at dersom du vinner frem din sak, så er det motparten som dekker dine advokatutgifter. Dette betyr i utgangspunktet at hvis du vinner, så er det gratis å bruke advokat. Og vi vil gjøre at vi kan for at du skal vinne. Dette varierer fra sak til sak, ettersom motparten kan variere og man kan komme med ulike løsninger på de ulike problemene som du måtte ha.

Forsikringen kan dekke dine utgifter

Det mange heller ikke vet, er at i veldig mange saker har du en forsikring som dekker deler eller hele dine advokatutgifter. Dette kan være en bilforsikring, innboforsikring, husforsikring, skadeforsikring, hytteforsikring eller lignende. I din forsikringsavtale står dette ofte under “rettshjelpsdekning”. Praksisen er ofte at forsikringsselskapet dekker opp til 100 000 kroner i advokatutgifter, og du betaler en egenandel på 20%. Men husk at også her er det slik at hvis du vinner saken din, vil motparten dekke dine kostnader, og du slipper å betale egenandel.

Les mer her om rettshjelpsdekning

Fri rettshjelp kan dekke dine utgifter

En annen måte å få dekket dine advokatutgifter på er ved en ordning som kalles “fri rettshjelp”. Fri rettshjelp betyr at det er staten som betaler advokatens salær etter faste satser. I noen saker er det helt gratis, mens i andre saker er det en liten egenandel. I noen saker får du fri rettshjelp uansett hvor mye du har i inntekt og formue, mens i andre saker er det bare de med lav inntekt og formue som får fri rettshjelp. Reglene er ganske kompliserte.

Les mer her om fri rettshjelp

Dersom du må dekke advokatutgiftene

Dersom du ikke vinner frem med saken, og du ikke har forsikringsdekning og du heller ikke kvalifiserer for fri rettshjelp, må du selv dekke advokatutgiftene dine. Vi i Osloadvokatene har konkurransedyktige priser og i noen sakstilfeller har vi fastpris eller andre løsninger for å gjøre saken din så kostnadseffektiv som mulig. Under ser du våre timessatser.

StillingstypeTimesatser (eks.mva)
Advokat / Partner1140 - 3600 kr
Advokatfullmektig1140 - 2930 kr
Servicepersonale1500 kr

Hva gjør en advokat?

Det er viktig å være oppmerksom på at mye av arbeidet advokaten gjør ikke er synlig for klienten. Etter møtet vil advokaten foreta en gjennomgang av saken og utarbeide notater. Advokaten må deretter vurdere saken og legge opp en strategi for å finne frem til den beste fremgangsmåten. Samtidig må advokaten vurdere hvor sannsynlig det er at man kan vinne frem ved en eventuell rettsak. Andre ganger reises saken spesielle eller prinsipielle spørsmål som må drøftes internt og tverrfaglig for å komme frem til den beste løsningen for klienten.

Hva får du ved å gå til Osloadvokatene?

 • En uforpliktende innledende samtale
 • Vi undersøker om du kan få dekket utgiftene dine fra forsikringsselskapet, om du har krav på fri rettshjelp eller om det finnes andre løsninger for din sak
 • Vi innhenter og setter oss inn i eventuelle dokumenter tilhørende saken
 • Vi utarbeider eventuelle dokumenter som er nødvendige for din sak
 • Vi overtar korrespondanse med motparten
 • Vi driver forhandlinger på dine vegne
 • Vi rådgir deg i forbindelse med eventuelle tilbud fra motparten
 • Vi sørger for at eventuell erstatning blir utbetalt til deg

 

Ofte stilte spørsmål

Her finner du ofte stilte spørsmål, men om du skulle ha noen andre spørsmål er det bare å ta kontakt med oss.

 • Hva er salær?

  En advokats godtgjørelse kalles salær. Salæret beregnes hos oss på bakgrunn av den tiden advokaten bruker og de eventuelle utleggene som påløper i saken.

  Salæret går til å dekke advokatens lønn, sekretær, moms, skatt, arbeidsgiveravgift, husleie, kontorteknisk utstyr, lisens, med mer. Momsen går direkte til Staten.

 • Hvordan bruker man advokat effektivt?

  Vårt advokatfirma beregner salær for den tiden som brukes på saken. Det beregnes salær for hvert påbegynte kvarter. Hver gang advokaten må hente frem saken for å se på den i forbindelse med telefonsamtaler, epost og annen korrespondanse ansees dette som en ny arbeidsøkt.

  Det innebærer at det lønner seg å ta opp flere ting i hver henvendelse til advokaten.

 • Timeliste til advokaten

  Våre klienter kan når som helst kunne be om å få oversendt advokatens timeliste for å se hva som er påløpt i saken så lang og disse skal løpende være ajour.

  Som regel vil disse også uoppfordret bli sendt ut sammen med avregninger i saken. Når flere advokater har kvalitetssikret saken vil dette fremgå av timelisten.

  Det er viktig å være klar over at det normalt også vil medgå litt tid til det avsluttende arbeidet i en sak.

 • Hva koster en rettsak?

  Det vil variere fra sak til sak. Det er imidlertid en tommelfingerregel at hver dag i retten utgjør mellom 50.000 kr og 75.000 kr eks mva pr rettsdag inkludert alt arbeidet frem til rettsaken og gjennomføringen av denne.

  Som regel er det nok med en rettsdag. Imidlertid er det ikke uvanlig at skiftesaker eller erstatningssaker koster opp mot 200.000 kroner eks mva for en to-dagers sak o salær til egen advokat inkludert alt arbeidet fra første møtet til hovedforhandlingen er slutt.

 • Når man kan få fri rettshjelp?

  I familie og barnesaker, trygdesaker, voldssaker, oppsigelsessaker og mer kan man få fri rettshjelp såfremt man ikke har for høy formue eller inntekt. Vi kontrollerer alltid om du kan få fri rettshjelp i din sak.

 • Hvor lang tid tar det å bli ferdig med en sak?

  Å sette opp et testamente eller en ektepakt kan som regel gjøres på en dag eller to, mens en erstatningssak kan opptil 3 år. De fleste andre saker ligger et sted mellom disse ytterpunktene. At det tar omkring 1 år fra man oppsøker advokat, til at man har en dom i saken er ikke uvanlig.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring