Vi har lang erfaring med forsikringsselskaper, og vi undersøker om du får dekket dine advokatutgifter for deg.

Arne Heiestad
Managing partner

Rettshjelpsdekning betyr at forsikringen din dekker dine advokatutgifter

Rettshjelpsdekning betyr enkelt at forsikringen din dekker rettshjelp, altså dine advokatutgifter. I utgangspunktet dekker forsikringen advokatkostnader opp til en satt sum, og du betaler en egenandel, slik som forsikringer generelt fungerer. Denne forsikringsordningen er ikke noe du tegner i tillegg til andre forsikringer, men det ligger normalt under en av dine eksisterende forsikringer.

 

Forsikringer som vanligvis har rettshjelpsdekning:

  • Boligforsikringer
  • Innboforsikring
  • Bilforsikring
  • Båtforsikring
  • Reiseforsikring
  • Landbruksforsikring
  • Byggeforsikring

I hvilke forsikringer kan du ha rettshjelpsdekning

Rettshjelpsdekning er en del av de vanlige “tingforsikringer”, så som hus/fritidsboligforsikring, innboforsikring, bil/båtforsikring, reiseforsikring, landbruksforsikring og byggeforsikring.

 

For spesifikke tingforsikringer som hus/fritidsboligforsikring og bil/båtforsikringer er det kun tvister vedrørende de forsikrede eiendommene eller kjøretøyene som dekkes.

 

Når det gjelder rettshjelp under innboforsikringen er det tvist som privatperson som dekkes. Dette vil kunne være tvist som følge av personskader, kjøpstvister, tvist om leiekontrakt, tvist om oppfyllelse av kontrakter m.m.

Når kan du få dekning av en rettshjelpsforsikring

Utgangspunktet for å få dekning under en rettshjelpsforsikring er at det må være oppstått en tvist. En tvist foreligger når et krav som er fremsatt er bestridt, helt eller delvis. Det er ikke noe krav om skriftlighet, også muntlige avslag medfører tvist. Ved lengre passivitet vil også tvist kunne anses for oppstått.

Forsikringsdekning ved personskader

Du kan ha forsikring tegnet av arbeidsgiver både for skade i arbeid og fritid. Videre kan du ha forsikringer gjennom forbund eller foreninger du er medlem av eller du kan ha tegnet private forsikringer. Dersom du skader deg i forbindelse med bruk av et kjøretøy kan du være dekket av forsikringer tegnet på kjøretøyet.

 

Les mer her om forsikringsdekninger ved personskader

Ikke alle tvister kan kreves dekket under rettshjelpsforsikringen

De vanligste unntak er unntak for arv- og familietvister samt tvister vedrørende yrke/erverv. For tvist vedrørende fast eiendom, dekkes kun tvist i forbindelse med den eiendom rettshjelpsforsikringen gjelder, og ikke tvist om annen fast eiendom. Unntak fra dette har du i kjøp – og salgssituasjoner, hvor reglene er litt annerledes.

Meldefrist

Når det er oppstått en tvist og man har kontaktet advokat, har du en frist på ett år for å melde kravet under rettshjelpsforsikringen. Dersom du benytter advokat før tvist oppstår, regnes ettårsfristen fra tvistetidspunktet, men dersom tvist oppstår før du går til advokat, løper meldefristen fra advokat oppsøkes. Oversitter du denne fristen vil forsikringsselskapet avslå dekning under forsikringen.

Erstatningssummen

Erstatningssummen varierer noe i de forskjellige forsikringsselskapene, men er vanligvis på 80 000,- eller 100 000,-. Erstatningssummen er allikevel begrenset til det tvisten er verdt for sikrede, det vil si at dersom tvisten gjelder et krav om prisavslag på 50 000,- er også utbetalingene fra forsikringsselskapet begrenset til 50 000,-.

 

Har du spørsmål om rettshjelpsdekning, kontakt advokat.no

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Typiske forsikringer som har rettshjelpsdekning:

Boligforsikringer

For spesifikke forsikringer som boligforsikringer som hus/hytte/fritidsboligforsikring er det kun tvister vedrørende de forsikrede eiendommene som dekkes.

Innboforsikring

Når det gjelder rettshjelp under innboforsikringen er det tvist som privatperson som dekkes. Dette vil kunne være tvist som følge av personskader, kjøpstvister, tvist om leiekontrakt, tvist om oppfyllelse av kontrakter m.m.

Bilforsikring

For spesifikke tingforsikringer som bilforsikring er det kun tvister vedrørende de forsikrede kjøretøyene som dekkes.

Båtkjøp

Båtforsikring

For spesifikke tingforsikringer som båtforsikring er det kun tvister vedrørende de forsikrede kjøretøyene som dekkes.

Reiseforsikring

Dersom du har reiseforsikring, har denne normalt et punkt der den dekker rettshjelp opp til en satt sum.

Landbruksforsikring

Dersom du har landbruksforsikring kan du ha rettshjelpsdekning.

Byggeforsikring

Dersom du har byggeforsikring kan du ha rettshjelpsdekning.

Er du usikker på om du har en sak?

Kontakt oss uansett for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Fyll ut kontaktskjema

Hva må du betale dersom du har rettshjelpsdekning?

Egenandel

Egenandelen under rettshjelpsforsikringen er fordelt med fast sum, normalt på 3 000 eller 4 000,-, i tillegg til at du må betale 20 % av det overskytende.

Avregning

Når du har fått bekreftet dekning under rettshjelpsforsikringen, slipper du å forskuttere hele salæret. Advokaten vil normalt fakturere deg for din egenandel og forsikringsselskapet for det resterende.

Onepager Footer Form

Section

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10mb)
Maximum upload size: 10.1MB

Section

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring