• nb
  • en

Søk om fri rettshjelp

Fri rettshjelp ytes av advokater og betales helt eller delvis av Staten.
Fyll ut skjemaet vårt for å få svar på om du kan ha krav på fri rettshjelp fra advokat.

Ditt personvern er ivaretatt: Alle skjemadata krypteres over en sikker tilkobling. Vi er underlagt taushetsplikt.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp ytes av advokater og autoriserte rettshjelpere, og betales helt
eller delvis av Staten. Fyll ut skjemaet vårt for å få svar på om du kan ha krav på fri rettshjelp.

Les mer
Alle advokater

Falt på isen, fikk 1,9 millioner

Fallulykker er vanlige Fallulykker er en ulykkestype som er svært fremtredende på norske arbeidsplasser. Spesielt bygg- og anleggsbransjen har regis…

Lurer du på når du kan få og når du ikke får fri rettshjelp?

Fri rettshjelp kan som hovedregel kun gis dersom saken er av stor betydning for søkers velferd. Om saken er særlig alvorlig kan du få fri rettshje…

Fikk fri rettshjelp til bagatellmessig personskadesak

Saken i tingretten gjaldt spørsmålet om fri rettshjelp til erstatning for personskade. Fikk avslag i tingretten En kvinne hadde blitt dyttet og falt…

Kan du kreve innsyn i din ektefelles økonomi?

Det er et viktig spørsmål i forholdet mellom ektefellene om den ene kan kreve alle opplysninger om den andres økonomi. Rettsstillingen er på dette…

Ektefellers underholdsplikt

Visste du at ektefeller har en underholdsplikt overfor hverandre? Prinsippet etter norsk rett har lenge vært at ektefellene har plikt til å bidra ti…

Har du opplevd at NAV har overprøvet legens vurdering?

Mange opplever at saksbehandlerne i NAV ikke legger tilstrekkelig vekt på legens vurdering, og kanskje til og med går imot den. Dette kan virke ufor…