Hva koster en advokat?

Advokater er ikke nødvendigvis så dyrt som man tror.

Er du klar over at i de fleste saker har du en forsikring som dekker utgifter til advokat? Dette kalles rettshjelpsdekning. I tillegg har vi en ordning med fri rettshjelp. Og til sist er det slik i Norge at det er motparten som må betale dine advokatutgifter når du vinner saken.

Finn ut mer