Innskrenkning i antall retteforsøk

Tidligere har selger hatt rett til å foreta to avhjelpsforsøk for samme mangel. Etter lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2024 har selger kun et retteforsøk.

retteforsøk

Avhjelp

Når det foreligger en mangel har selgeren for egen kostnad rett til å kreve avhjelp. Dette innebærer at selgeren kan gjennomføre retting eller omlevering uten at kjøperen krever det. Selgeren kan imidlertid ikke kreve avhjelp dersom det vil påføre kjøperen vesentlig ulempe eller risiko for å ikke få dekket sine utlegg av selgeren. 

Antall retteforsøk

Tidligere hadde selgeren rett til å gjennomføre to avhjelpsforsøk etter forbrukerkjøpsloven. Etter lovendringen har imidlertid selgeren kun et avhjelpsforsøk. Forbrukeren kan dermed som hovedregel avslå et ytterligere avhjelpsforsøk dersom det første forsøket mislykkes. Dette gjør at det i praksis blir enklere for forbrukere å kreve prisavslag eller heving.

Loven åpner for flere retteforsøk dersom det anses rimelig. I forarbeidene er det lagt til grunn at det ikke skal gjelde en høy terskel for at selgeren har rett til å gjøre ytterligere forsøk på å avhjelpe mangelen. Ved vurderingen vil gjenstandens type og verdi, mangelens art og betydning, samt om forbrukeren kan forventes å ha tillit til at selgeren er i stand til å utbedre varen ha betydning. Det kan også tas hensyn til miljø- og bærekraftshensyn, og om den første reparasjonen ble gjennomført på en god måte.

Fakta

Terskelen for at selgeren skal få mer enn ett retteforsøk er lav. Oppstår det en ny mangel bør selger som hovedregel få mulighet til å rette feilen eller tilby kunden et nytt produkt.

Hvem gjelder lovendringen for?

Endringen gjelder kun for selskaper og andre næringsdrivende som selger varer til forbrukere “i næringsvirksomhet”. Videre har ikke loven tilbakevirkende kraft, og den gjelder således bare for kjøp som har funnet sted etter 1. januar 2024.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om forbrukerkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

Anne Linn Sørby

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Ofte vil innboforsikringen din dekke advokatutgifter opp til kr 100 000,-. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandel.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Sorby-Anne-Linn-kopi.jpg

Anne Linn Sørby
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring