Avhjelp: Selgerens rett til retting eller omlevering

Avhjelp innebærer at selgeren reparer tingen eller gir kjøperen en ny vare, slik at kjøperen får en mangelfri vare i samsvar med avtalen. I denne artikkelen vil du få en oversikt over selgerens rett til retting og omlevering, og hvordan dette fungerer.

vaksine, arverett, feriepenger, artist, sameiekontrakt, fusk, ekspropriasjon, foreldelse, avsavnsrenter, avhjelp, retting, omlevering

Avhjelp

Avhjelp er en fellesbetegnelse på omlevering og retting. Når det foreligger en mangel har selgeren for egen kostnad rett til å gjennomføre retting eller omlevering uten at kjøperen krever det. Selgeren har imidlertid bare rett til retting eller omlevering dersom det ikke vil påføre kjøperen vesentlig ulempe eller risiko for å ikke få dekket sine utlegg av selgeren. 

Avhjelp skal skje for selgerens kostnad. I dette ligger det at selgeren er den som skal bære alle utgiftene knyttet til avhjelpen, inkludert transportkostnader og lignende. Kjøperen har imidlertid plikt til å yte rimelig medvirkning, typisk ved å sende tingen til selgeren og legge ut for transportkostnadene. Kjøperen kan også ha plikt til å legge ut for leie av en midlertidig erstatningsting. Kjøperens plikt til medvirkning begrenses imidlertid av at selgeren bare kan foreta avhjelp dersom det ikke vil medføre vesentlig ulempe for selgeren. Ved vurderingen av om en slik risiko foreligger, skal det legges vekt på hvor store utlegg det er tale om.

Fakta

At en ulempe må være "vesentlig" innebærer at ikke enhver ulempe er relevant. En vesentlig ulempe kan for eksempel foreligge dersom avhjelpen vil ta så lang tid at det overskrider det som ville ha vært en forsinkelse som medfører vesentlig kontraktbrudd. Et annet eksempel på "vesentlig ulempe" kan være at kjøperen er avhengig av tingen, og at det i påvente av at avhjelpen utføres ikke er mulig å skaffe en erstatningsting.

Hva er retting?

Retting er et krav om at selgeren setter i stand ytelsen slik at den tilfredsstiller de kravene kjøperen har utfra avtalen, og videre at selgeren bærer alle kostnadene knyttet til dette og tar ansvar for organiseringen av reparasjonen. Det er imidlertid viktig å presisere at dette ikke er et krav om at selgeren personlig retter den mangelfulle ytelse. Selgeren kan sette vekk reparasjonen, men bærer da kostnadene og risikoen ved dette.

Hva er omlevering?

Omlevering innebærer at selgeren tar tilbake den mangelfulle ytelsen og gir kjøperen en ny, lik vare. For at omlevering skal kunne gjennomføres må den mangelfulle ytelsen kunne byttes med noe likt.

Har selgeren flere avhjelpsforsøk?

En selger har i utgangspunktet rett til å gjennomføre flere avhjelpsforsøk. Dersom det må gjennomføres flere forsøk, og særlig dersom det dreier seg om flere retteforsøk, kan imidlertid den samlede ulempen bli vesentlig. Blir den samlede ulempen stor, kan kjøperen avvise ytterligere forsøk og heve kjøpet.

Fakta

I forbrukerforhold er det satt en grense på to avhjelpsforsøk. Det innebærer at hvis selgeren ikke har lykkes med reparasjon eller omlevering etter det tredje forsøket, kan forbrukeren heve kjøpet.

Helene Jameson Skrede (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om kjøpsrett. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Osloadvokatene kan anbefales på det varmeste. Advokaten tok tak i saken kjerne, jobbet raskt og effektivt, og brydde seg ikke så mye om bakgrunnsstøyen fra motparten.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Skrede-Helene-kopi.jpg

Helene Jameson Skrede (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring