Forbrukerkjøpsloven: Kan ikke lenger selge “som den er”

Tidligere har man kunnet selge produkter som reguleres av forbrukerkjøpsloven “som den er”. Dette har vært en mulighet for selger til å frasi seg ansvar for skjulte feil og mangler. Ved lovendringen som trer i kraft 1. januar 2024 kan man imidlertid ikke lenger selge en vare “som den er”.

Reglene om at varer selges “som den er”

Lovendringen medfører at det ikke lenger er lov å selge en vare “som den er”, eller å ta generelle forbehold om varens egenskaper. Etter lovendringen må det ved avtaleinngåelsen spesifikt opplyses om at en bestemt egenskap ved produktet avviker fra lovens krav. Videre må forbruker uttrykkelig og særskilt akseptere dette avviket. Selger kan følgelig ikke lenger frasi seg ansvaret for skjulte feil og mangler.

Hva har endringen å si for deg?

Som en forbruker kan en føle seg maktesløs dersom en oppdager feil. Lovendringen styrker imidlertid forbrukerens (kjøperens) rettigheter. Kravene vil gjøre at det stilles høyere krav til selger om å gi riktig informasjon i forkant av kjøpet.

Skjerping av selger-ansvaret

I tillegg til at varen ikke lenger kan selges “som den er”, vil selgeren få et mer omfattende ansvar. Etter lovendringen skal feil som oppdages inntil to år etter kjøpet, anses for å være til stedet da produktet ble kjøpt. Endringen gjør at selgeren må dokumentere at feilen ikke var til stedet på kjøpstidspunktet eller skyldes forhold før salget. Endringene i forbrukerkjøpsloven innebærer derfor en betydelig styrkning av rettighetene til kjøper.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i tvister om kjøpsrett. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Helene Jameson Skrede (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I saker der det foreligger en mangel vil du ofte kunne få advokatutgiftene dine dekket. I mange tilfeller vil forsikringen din dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende prat. Det påløper ingen kostnader før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Skrede-Helene-kopi.jpg

Helene Jameson Skrede (Permisjon)
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring