Hva utgjør “samme mangel” ved avhjelp?

Avhjelp innebærer at selgeren reparerer tingen eller gir kjøperen en ny vare, slik at kjøperen får en mangelfri gjenstand i samsvar med avtalen. I denne artikkelen vil du få en oversikt over selgers rett til avhjelp.

heve kjøp motorsykkel forhandler, avhjelp

Avhjelp

Avhjelp er en fellesbetegnelse på retting og omlevering. Når det foreligger en mangel har selgeren for egen kostnad rett til å gjennomføre retting eller omlevering uten at kjøperen krever det. Selgeren kan imidlertid bare kreve avhjelp dersom det ikke vil påføre kjøperen vesentlig ulempe eller risiko for å ikke få dekket sine utlegg av selgeren. 

At en ulempe må være “vesentlig” innebærer at ikke enhver ulempe er relevant. En vesentlig ulempe kan for eksempel foreligge dersom rettingen vil ta lang tid. Et annet eksempel på “vesentlig ulempe” kan være at kjøperen er avhengig av tingen, og at det i påvente av at tingen utbedres ikke er mulig å skaffe en erstatningsting.

Har selgeren flere avhjelpsforsøk?

Etter kjøpsloven har selger som hovedregel rett til å gjennomføre flere avhjelpsforsøk. Kjøpsloven kommer til anvendelse ved kjøp mellom to næringsdrivende eller to forbrukere. Ved flere avhjelpsforsøk kan imidlertid den samlede ulempen bli vesentlig. Blir den samlede ulempen for stor, kan kjøperen avvise ytterligere forsøk.

Fakta

Etter forbrukerkjøpsloven kan det ikke gjennomføres mer enn ett avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det fremstår rimelig med flere retteforsøk. Forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse ved kjøp mellom en forbruker og en næringsdrivende.

Hva utgjør “samme mangel” ved avhjelp?

I forbrukerforhold har ikke selgeren rett til å foreta mer enn ett avhjelpsforsøk for “samme mangel”. Dette aktualiserer et spørsmål om hva som skal anses som “samme mangel”. Selv om ordlyden legger opp til en konkret vurdering av om det dreier seg om en eller flere mangler, er det i forarbeidene lagt stor vekt på hvordan mangelen oppleves for kjøperen. Dersom det ikke skal dreie seg om “samme mangel” bør det kunne forlanges at manglende sammenheng mellom feilene er synbar selv for en uprofesjonell kjøper.

Som eksempel på at det ikke dreier seg om samme mangel kan være at det først oppstår feil med bilens motor og senere med bilens bremser. Et eksempel på at det dreier seg om samme mangel kan være at det oppstår to tilfeller av feil ved forgasseren som gir utslag på noenlunde samme måte, eller at det oppstår lekkasje flere steder i et tak. I slike tilfeller bør det ikke regnes som forskjellige mangler selv om selgeren skulle hevde at det ikke er noen direkte sammenheng mellom feilene som er oppstått.

Fakta

Det vil anses som samme mangel dersom feilene for kjøperen fremstår like i den forstand at de har like symptomer.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

I mange tilfeller nekter selger å erkjenne at det foreligger en mangel. I slike situasjoner anbefales det å bli bistått av en advokat. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om kjøpsrett. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

Anne Linn Sørby

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Dersom du har blitt utsatt for et mislykket kjøp og ønsker å heve kjøpet vil ofte innboforsikringen din dekke advokatutgifter opp til kr 100 000,-. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Sorby-Anne-Linn-kopi.jpg

Anne Linn Sørby
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring