Har du problemer med kjøp eller salg av båt? Vi har spesialiserte advokater innenfor kjøp og salg av båter som sørger for at du får det du har krav på.

Helene Jameson Skrede (Permisjon)
Advokat

Båtkjøp

Dette hjelper vi deg med

Det er dessverre en del som kjøper en båt og opplever at båten ikke er i den tilstanden man hadde forventet. Foreligger det en mangel eller feil ved båt kan kjøper i utgangspunktet kreve at feilen rettes.

 

Våre advokater vil gi deg råd om hvordan du bør gå frem. Vi kan også bistå ved utenrettslige tvisteløsningsorganer, forhandlinger og ved en eventuell rettslig behandling av saken. Vi kan bistå både selger og kjøper av båt.

 • Motorhavari
 • Vannlekkasje
 • Fuktskader
 • Elektrisk feil
 • Skrog
 • Feil med drev
 • Trenger nødvendig reparasjon
 • Feil/mangelfulle opplysninger

Hva må du gjøre dersom du mener det foreligger et kontraktsbrudd?

Mener du at det foreligger et kontraktsbrudd må du reklamere overfor selger. Reklamasjon må skje “innen rimelig tid” etter at man oppdaget, eller burde oppdaget feilen. Reklamerer ikke kjøper innen to år etter den dagen gjenstanden ble tatt over, kan mangelen uansett ikke gjøres gjeldende.

Hva kan du kreve dersom det er en mangel ved båten?

Har båten feil eller mangler kan du fremsette krav mot selger. Du har krav på at selger reparerer feilen, omleverer gjenstanden, prisavslag eller heving. I tillegg kan du ha krav på erstatning.

 

I utgangspunktet har selger en rett til å reparere feilen, selv om du ønsker noe annet. Det er imidlertid ikke ubetinget. Selger må sørge for at feilen blir reparert fullt ut. Mange tror at man for eksempel kan kreve et nytt drev dersom det er ødelagt. Det er ikke tilfelle, du har bare krav på et feilfritt drev, ikke at selger skal erstatte et gammelt drev med et helt nytt. Videre har du krav på at reparasjonen skjer raskt og uten at det koster deg noe.

 

Dersom retting eller omlevering ikke kommer på tale eller blir foretatt innen rimelig tid etter at kjøper har klaget over mangelen kan kjøper kreve prisavslag eller heve kjøpet. For at kjøper kan kreve heving må det foreligge et vesentlig kontraktsbrudd. Prisavslaget skal gjenspeile forholdet mellom nedsatt og avtalt pris.

Er båten solgt «som den er»?

Brukte båter selges nesten alltid “som den er”. Utgangspunktet ved inntakelse av en slik klausul er at selger fraskriver seg ansvaret for skjulte feil og mangler ved båten. Som kjøper vil du imidlertid uansett alltid kunne kreve erstatning for mangler som skyldes brudd på selgers opplysningsplikt. Du vil også som regel kunne kreve erstatning for skjulte feil som anses som vesentlige etter en helhetsvurdering av kjøpesummen og forholdene for øvrig. Kjøpesummen påvirker altså hva du kan forvente og dermed hva du kan kreve erstattet. Det sentrale er misforholdet mellom tingens stand og det kjøperen kunne regne med.

Selgers opplysningsplikt og kjøperens undersøkelsesplikt

Selger har plikt til å opplyse deg om alle viktige forhold ved båten som han selv kjente til, eller burde kjent til. Selger skal for eksempel uoppfordret informere om vannlekkasjer eller motorproblemer. Selgers opplysninger må også være korrekte, er de ikke det foreligger det en mangel.

Kjøperens undersøkelsesplikt går ut på at de fleste kjøpere besiktiger båten og gjerne prøver en tur før de kjøper den. Forhold som kjøper da ble eller burde bli kjent med kan normalt ikke gjøres gjeldende som en mangel. Selgers opplysningsplikt går imidlertid foran kjøpers undersøkelsesplikt.

Slik går du frem for å reklamere på en båt med feil og mangler:

1

Reklamer ovenfor selger

Det er viktig at du reklamerer ovenfor selgeren så fort som mulig om feilene eller manglene ved båten. I kommunikasjon med selger må det tydelig stå at du reklamerer. Du kan miste kravet ditt dersom du ikke reagerer innen rimelig tid.

2

Ta kontakt med advokat

Dersom det oppstår en konflikt med selgeren i form av at de nekter å godta kravet, reklamasjonen eller rett og slett ikke svarer deg, vil vi anbefale å ta kontakt med Osloadvokatene som har flere spesialister innen kjøp og salg av båter.

3

Spar på all dokumentasjon

Det er viktig at du sparer på all kommunikasjon med bilselgeren og all dokumentasjon på feil og mangler, samt alle utgifter du har hatt som du ønsker erstattet. Dette gjelder også eventuelle utredningsutgifter du kan ha pådratt deg.

4

Vi kan ta saken til forliksrådet

Hvis ingenting fungerer, tar vi saken til forliksrådet for å få en avgjørelse. Ofte vil innboforsikringen din kunne dekke advokatutgiftene dine, og hvis du vinner frem kravet ditt er det motparten som betaler advokatutgiftene dine.

Saker vi kan hjelpe deg med

skilsmisse, gjennomføre drøftelsesmøte, drøftelsesmøte 15-1, råd drøftelsesmøte, nedbemanning, heving, bruktbil, avhjelp, retteforsøk, arbeidstidsordning, markedsføring, boligsalg, forbruker, arbeidstid, minstelønn, familievold, straffansvar, sykt barn, dyr, prøvetid, skilsmisseoppgjør, tilbakekjøpsrett, ugyldighet, jordskifte, strandsonen, brygge

Motorhavari

Båt er ofte et kostbart innkjøp, noe som tilsier at feil med motoren kan bli dyrt. Hvis man får konstanter at båten var i «vesentlig dårligere stand» kan du ha krav ovenfor selger. Ta kontakt med en av våre advokater så kan vi undersøker om du har krav på retting, prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet.

Vannlekkasje

Har du vannlekkasjer i din nye båt? Det kan føre til store følgeskader, i verste fall kan båten synke. Det er båtens stand ved overlevering som er avgjørende, og dermed kan ansees å være i «vesentlig dårligere stand». Da kan du ha visse krav, ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak.

bilkjøp, bilansvaret, rekkevidde, elbil, bil, feil, mangler

Fuktskader

Oppdager du fukt i den nye båten din kan du krav på økonomisk kompensasjon dersom du reklamerer på båtkjøpet. Selgeren kan hevde at man må regne med litt fukt når det er snakk om båter på vannet, men fuktskader er en opplysning kjøperen skal bli informert om.

Hva er fusk

Elektrisk feil

Elektriske feil i båten kan føre til større sannsynlighet for brann. Har ikke selger opplyst om elektriske feil vil du kunne ha krav på økonomisk kompensasjon. Kontakt oss for å bli ivaretatt av en ekspert på kjøp og salg av båt.

krav skilsmisse, Krav sluttpakke, krav yrkesskade, hva er en yrkesskade, arbeidsavtaler, arbeidstidsordning, tilbakekjøpsrett, aksjer, skilsmisseoppgjør

Skrog

Har båten en feil med skroget kan det gi grunnlag for krav om heving av båtkjøpet, prisavslag og/eller erstatning. Vi kan hjelpe deg med å vurdere om feilen på skroget er en vesentlig feil eller mangel, og om du har et krav mot selgeren.

Feil med drev

Feil med drev kan være både farlig og kostbart. Opplyser ikke selger om dette kan du ha visse krav. Vi ivaretar dine interesser og sørger for at du får det du har krav på.

erstatning motorsykkel

Trenger nødvendig reparasjon

Trenger båten en nødvendig reparasjon rett etter du har kjøpt den kan det hende selger har holdt tilbake viktig informasjon. Selger har en opplysningsplikt, oppfyller ikke selger denne kan du ha krav på økonomisk kompensasjon. Dette gjelder informasjon selger kjenner til, men også informasjon selgeres burde ha kjent til.

krav yrkesskade

Feil/mangelfulle opplysninger

Feil opplysninger ved salget gjør at du har visse krav. Oppdager du feil må du reklamere “innen rimelig tid”. Dersom du venter for lenge kan du miste kravet, og derfor bør du reklamere så fort som mulig. Vi bistår deg med dette slik at du får det du har krav på.

Er du usikker på om du har en sak?

Kontakt oss uansett for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Fyll ut kontaktskjema

Vi lever av fornøyde klienter

Les sakene vi har vunnet for våre klienter

 • Mislykket båtkjøp - fikk 400 000 kroner i erstatning

  En kjøper brukte 260 000 kroner på en båt av typen Halco 29 offshore fritidsbåt. I salgsannonsen var det oppgitt at motoren var “overhalt på autorisert Volvo Penta – verksted og installert i 2015. Selger hadde også krysset av og kommentert dette i sitt opplysningsskjema. Selger hadde også krysset av for at det ikke hadde vært noen problemer med motor, utstyr, septik eller avløpssystem. Båten ble solgt “som den er”.

  På vei hjem etter overtakelse stoppet båten. Etter å ha ringt selger fikk han start på den igjen, men kjøper merket at det var noe som ikke stemte med tiltingen på drevet. Drevet ville ikke stå i den posisjonen det ble satt. Dagen etter gjorde kjøper noen undersøkelser og fant ut at reimen som driver kompressoren hang løst, og at strammehjulet til denne reimen virket ødelagt. Kjøper tok da kontakt med selger og orienterte om problemene. De kom ikke frem til noe løsning og saken endte i lagmannsretten.

  Lagmannsretten kom frem til at det forelå en mangel ettersom båten var i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Kjøper ønsket å heve kjøpet. Da må mangelen i tillegg ikke være uvesentlig. Retten mente at utbedringskostnadene var på rundt 35 000 kroner, og at ulempene kontraktsbruddet hadde medført hittil for kjøperen var store. Konklusjonen ble dermed at kjøper fikk heve kjøpet og ble tilkjent sakens kostnader.

 • Kjøpte fem år gammel båt til 1,5 mil - fikk igjen alle pengene

  Et par kjøpte i 2012 en cabincruiser på 34 fot for 1,5 millioner kroner. Den ble kjøpt på høsten og det ble avtalt at overlevering ikke skulle skje før neste vår. Etter noe tid oppdaget kjøperne flere feil ved båten. Det var blant annet feil med ankervinsjen foran og bak, og dusjen på dekk var ødelagt.

  Da selger oppdaget feilene reklamerte kjøper til selger. I forbindelse med dette ble det engasjert flere sakkyndige. De fant også ut at båten hadde hatt et sammenstøt med en annen båt i 2008, og at båten hadde grunnstøtt sommeren 2012. Kjøperne mente at selger hadde brutt sin opplysningsplikt og at båten ikke var i samsvar med det de kunne forvente, de ønsket dermed å heve kjøpet. Selgerne mente på sin side at båten ikke hadde sunket i verdi og at det dermed ikke var grunnlag for heving.

  Retten kom frem til at selger hadde brutt sin opplysningsplikt. Dette var en mangel som ga grunnlag for heving. Kjøperne fikk derfor fullt medhold og fikk tilbake hele kjøpesummen, samt forsinkelsesrenter. Kjøperne fikk også sine saksomkostninger dekket av motparten.

 • Mangelfulle opplysninger - hevet båtkjøp

  En båtkjøper fikk kjøpt en fritidsbåt av en næringsdrivende til 160 000 kroner. Båten ble hentet av kjøper og allerede på vei hjem fra selger løsnet en kontakt til oljetrykksmåleren. Dette ble fikset over telefon med selger. Senere opplevde kjøperen veldig ujevn gange på båten ved lavere turtall. Det oppsto også problemer med å starte motoren. Den ene kontakten til batteribryteren smeltet i et forsøk på å få start på motoren. Kjøper fikset bryteren, men den ujevne gangen fortsatte.

  Selger tok kontakt med en fagmann og det ble da konstatert at det kom vann inn i oljen. Det ble også konstatert at det elektriske systemet var vesentlig dårligere enn normalt. Videre kom det frem at motoren var vesentlig eldre enn forventet, samt at båten ikke var fabrikkbygd. Dette var det ikke opplyst om. Kjøper ønsket på bakgrunn av dette å heve kjøpet.

  For at kjøper skal kunne heve båtkjøpet må selgers mangelfulle opplysninger ikke være uvesentlig. Kravet til mangel er her lavere enn det hadde vært hvis selger hadde vært en privatperson. En forbruker har nemlig et visst vern overfor en profesjonell part.

  Saken endte i forbrukertvistutvalget. Utvalget mente at selger som den profesjonelle parten burde opplyst om at båten ikke var fabrikkbygd. Denne opplysningssvikten utgjorde en mangel. Utvalget fant videre at motorproblemene skyldes en uvanlig konstruksjon. Dette hadde sammenheng med at båten ikke var fabrikkbygd. Det elektriske anlegget bar også preg av at det ikke var utført profesjonelt. Selgers mangelfulle opplysninger var med dette av stor betydning for kjøperen og selger fikk dermed medhold i hevingskravet.

 • Båt tok inn vann - fikk hevet kjøpet

  En mann kjøpte en 2010-modell skjærgårdsjeep uten motor for 36 000 kroner. Et båtverksted utredet båten og fant ca. 50 liter vann i skott akter (rom under dørken). Båten var i dårlig stand, og en reparasjon av båten ville ikke være lønnsomt.

  Båten var solgt “som den er”, men båten kan likevel ha en mangel hvis den er i dårligere stand enn kjøper hadde rimelig grunn til å tro i forhold til kjøpesummen og forholdene ellers. Det kan også foreligge en mangel hvis selgeren har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger.

  Retten mente at det forelå en mangel i kjøpslovens forstand ettersom båten var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med. For å heve et kjøp må mangelen ikke være uvesentlig. Det var her tale om en omfattende feil som gjaldt båtens konstruksjon. Reparasjonskostnadene ville også være omfattende. Mangelen utgjorde dermed et vesentlig kontraktsbrudd. Båtkjøperen fikk dermed hevet kjøpet og fikk pengene tilbake. Kjøper fikk også erstatning for utredningsutgifter på 6 000 kroner.

 • Kjøpte båt med diesellekkasje - fikk hevet kjøpet

  En mann kjøpte en båt av typen Askeladden for 650 000 kroner. Helt siden båten ble overtatt opplevde kjøper feil med båten. På første tur havarerte motoren og den måtte derfor byttes ut. Det medførte at båten ikke var klar igjen på 2 måneder. Kjøper opplevde også andre feil som oljeflekker, hakk og feilmontert kalesjebøyle. Etter kort tid oppdaget også kjøper diesellekkasje. Kjøper ønsket derfor å heve kjøpet. Feilene ble fortløpende utbedret og selger avviste derfor et hevingskrav.

  I dette tilfellet var det klart at de utallige problemene medførte at båten ikke svarte til forbrukerens forventninger, slik at det forelå en mangel.Et sentralt spørsmål var imidlertid hvorvidt selgerens rett til å utbedre båten, avskjærte kjøperens hevingskrav.

  Det fremgår av loven at man kun har rett til å foreta 2 forsøk på å utbedre samme feil. I dette tilfelle hadde selger fått tre forsøk på å fikse diesellekkasjen. De gjentatte problemene ble ansett for å være vesentlige. Hevingskravet var dermed oppfylt og kjøper fikk pengene tilbake.

Våre advokater

Helene Jameson Skrede (Permisjon)
Advokat

Oversikt over våre priser

Osloadvokatene har konkurransedyktige priser på sine tjenester. Hver sak er individuell, og det er dermed vanskelig å tilby en forhåndsberegnet pris. Kontakt oss så kan vi angi hvor mye tid man normalt må regne med at går med til din sak. Advokatkostnader løper ikke før vi er enige om oppdrag.

StillingstypeTimesatser (eks.mva)
Advokat / Partner1140 - 3600 kr
Advokatfullmektig1140 - 2930 kr
Servicepersonale1500 kr

 

Dekker båtforsikringen min advokatutgifter?

Dersom du har blitt utsatt for et mislykket båtkjøp og ønsker å heve kjøpet vil ofte båtforsikringen dekke advokatutgifter opp til kr 100 000,-. I enkelte saker vil også din innboforsikring dekke advokatutgiftene ved kjøp av båt. En innboforsikring gjelder som hovedregel i alle typer saker du kommer opp i som privatperson, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen. Vi undersøker alltid om du har krav på rettshjelp.

Små krav

Kravet ditt bør være over 30.000 kroner før vi anbefaler bistand i disse sakstypene.

Tilbakemelding fra våre klienter:

Onepager Footer Form

Section

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)

Maximum file size: 10.1MB

Section

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår personvernerklæring