Når kan håndverkere kreve pristillegg?

I en tid med økende utbygging og høy prisvekst er det mange som opplever at håndverkere i ettertid krever høyere betaling enn det som først ble avtalt. Men når har egentlig håndverkere rett til å kreve pristillegg?

håndverkere

Avtalen er utgangspunktet

Det vil alltid foreligge en form for avtale, enten muntlig eller skriftlig, mellom håndverkeren og forbrukeren. Det er denne avtalen som i utgangspunktet bestemmer hvilket arbeid som skal utføres. Typisk kan det være utbedring av en trapp, maling av en vegg eller å sette opp en ny vegg. Under arbeidet kan imidlertid håndverkeren oppdage uforutsette ting, og det kan bli behov for å gjøre arbeid utover det avtale. Spørsmålet blir da hvorvidt håndverkeren har rett på betaling for slikt arbeid eller ikke.

Håndverkerens rett til pristillegg

Hvis avtalen mellom partene regulerer når det kan kreves vederlag for tilleggsarbeid, er det denne avtalen som gjelder. Er det ingen slik avtale, vil det være håndverkertjenesteloven som regulerer forholdet. Etter håndverkertjenesteloven § 33 kan pristillegg kreves for tilleggsarbeid, når det godtgjøres at arbeidet ikke omfattes av oppdraget og er utført i samsvar med håndverkertjenesteloven § 9.

Etter håndverkertjenesteloven § 9 er utgangspunktet at håndverkeren skal kontakte forbrukeren ved behov for tilleggsarbeid. Hvis det ikke er mulig å få kontakt med forbrukeren eller forbrukeren bruker urimelig lang tid på å svare, kan tilleggsarbeid likevel utføres dersom forbrukeren må antas å ville ha tilleggsarbeidet utført, og prisen for arbeidet er lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten. En håndverker kan også kreve pristillegg for ekstra materialer og arbeid som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side. 

Fakta

En håndverker kan også utføre tilleggsarbeid og ha krav på pristillegg dersom tilleggsarbeid ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om håndverkertjenester og pristillegg. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak. Vi kan reglene og unntakene, og sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring