Vedtak om riving av brygge ble kjent ugyldig

Hordaland tingrett avsa nylig en dom om at et pålegg om riving av en brygge i Bergen var ugyldig.

skilsmisse ved dom, sameie, brygge, strandsonen

Sakens bakgrunn

Saken gjaldt en brygge som ble oppført mellom 1981 og 1984. Bryggen var 30 meter lang, og hadde et areal på 90 kvadratmeter. Etter at bygningsmyndighetene i Bergen hadde vært på befaring på eiendommen, fant de ikke dokumentasjon om bryggen i sitt arkiv. Plan- og bygningsetaten fattet dermed pålegg om riving og ilegging av tvangsmulkt.

Tingrettens vurdering

Retten la avgjørende vekt på at tidligere byggesaksbehandlere, i sine vitneforklaringer, forklarte at byggemeldinger ble lagt inn i en samlemappe og etterhvert kastet. Fravær av en byggemelding i arkivet, var derfor ikke ensbetydende med at byggemelding ikke ble innsendt. Tingretten uttalte at usikkerhet om hva som ble arkivert, må forvaltningen bære risikoen for. Videre er det forvaltningen som har bevisbyrden, og bevistvil må gå ut over dem. Tingretten fant det ikke bevist at bryggen var ulovlig oppført, og konkluderte derfor med at pålegget om riving og tvangsmulkt var ugyldig.

Fakta

Saken er prinsipiell og kan få betydning for flere lignende saker. At en byggemelding ikke finnes i arkivet, er ikke ensbetydende med at byggemelding ikke ble innsendt. 

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om eiendomsrett. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best går frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Kristin Sundby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I saker om eiendom vil du ofte kunne få advokatutgiftene dine dekket. I mange tilfeller vil innboforsikringen dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristin-480x480-1.jpg

Kristin Sundby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring