Reglene for dyr i borettslag og sameier

Dersom du bor i et borettslag eller eierseksjonssameie, kan styret ha vedtatt regler om dyrehold som du må forholde deg til. Styret kan til og med ha bestemt at det ikke er tillat å ha dyr i leiligheten. Dette er imidlertid ikke en regel som gjelder uten unntak.

tvangssolgt, dyr, sameier, borettslag

Et forbud mot dyrehold er ikke absolutt

Etter borettslagsloven kan styret fastsette ordensregler for eiendommen. En slik ordensregel kan for eksempel omhandle dyrehold. Det fremgår imidlertid av loven at dersom det er vedtatt et forbud mot dyrehold, kan beboere likevel ha dyr dersom gode grunner taler for det og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre i borettslaget. Dette betyr at et vedtatt forbud mot dyrehold ikke er absolutt.

Det skal foretas en interesseavveining

At det er tillatt med dyrehold når det foreligger gode grunner og det ikke er til ulempe for andre, innebærer at det skal foretas en konkret interesseavveining. I følge lovens forarbeider bør kravet til “gode grunner” være lavt i situasjoner hvor dyreholdet ikke fører til påviselige ulemper. Motsetningsvis skal det mer til før det foreligger “gode grunner” dersom dyreholdet medfører store ulemper for andre beboere.

Fakta

Et eksempel på en god grunn er hvis søknaden om dyrehold gjelder en førerhund. I slike tilfeller kreves det store ulemper for de øvrige beboerne før dyrehold kan nektes. Sosiale og følelsesmessige behov kan også utgjøre en god grunn, men da er terskelen for å nekte dyrehold noe lavere.

Hva må man tenke på når man søker om dyrehold?

Før du kjøper bolig eller inngår leiekontrakt, bør du lese og sette deg grundig inn i sameiets regler og vedtekter. Videre anbefales det å forhøre seg om hva som er praksis rundt dyrehold, slik at du unngår å bli overrasket når du og kjæledyret ditt flytter inn.

Er det vedtatt et forbud mot dyrehold, kan det være lurt å dokumentere behovet for dyrehold. Dette kan for eksempel skje gjennom legeerklæring. Videre må søknaden være konkret og belyse dine gode grunner for dyrehold. Man bør også i søknaden beskrive hvordan man planlegger å utføre dyreholdet.

Adam Justin Ahlquist

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om eiendomsrett. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Adam-480x480-1.jpg

Adam Justin Ahlquist
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring