Nye regler: Markedsføring av bolig til forbruker

Ved salg av bolig til forbrukere, er det flere fallgruver som kan resultere i senere boligtvister. For å unngå slike tvister er det lurt å sette seg inn i forbrukerrådets veiledning for markedsføring av boliger til forbrukere.

innløsning tomtefeste, markedsføring, boligsalg, forbruker

Krav til markedsføring

Markedsføringsloven gjelder boligsalg rettet mot forbrukere. Det er særlig kravene til forbrukervennlig handlepraksis som boligselgere bør være oppmerksom på. Når det skal vurderes hvorvidt markedsføringen er villedende eller urimelig, blir markedsføringen vurdert opp mot hvordan en rimelig oppmerksom gjennomsnittsforbruker ville ha oppfattet markedsføringen.

For å gjøre det enkelt for selger å markedsføre bolig til forbrukere, har forbrukertilsynet utarbeidet en veileder. For å unngå senere boligtvister anbefales det å sette seg grundig inn i veilederen. Veilederen ble oppdatert i 2023. I det følgende vil jeg presentere de mest sentrale endringene.

Boligens energiforbruk

Boligens energiforbruk er et sentralt punkt når forbrukere skal kjøpe bolig. For å sikre at boligens energiforbruk kommer tydelig frem, skal boligselger innhente oppdatert energiattest, og markere tydelig hvilken energikarakter som gjelder for boligen. Boligens energiforbruk er imidlertid angitt som et “bør-krav”, og manglende energimerking vil derfor ikke automatisk medføre brudd på markedsføringsloven.

Fakta

Selger må passe på at markedsføringen av boligens energibruk samsvarer med boligens energikarakter. Man bør derfor unngå å benytte seg av markedsføring som "energieffektiv" dersom boligen har lavere energikarakter enn C. Videre bør selger unngå å gi et prisestimat for boligens energiforbruk. Dette ettersom prisene kan variere, og at det derfor fort vil være villedende å oppgi energiforbruket i kroner.

Bruksareal

Det har tradisjonelt sett oppstått en del tvister knyttet til beregning av bruksareal. For å unngå uenigheter og misforståelser er det utarbeidet nye regler om dette som trådte i kraft 1. januar 2024. De nye reglene medfører at både forbruker og selger må forholde seg til nye arealbegreper ved boligkjøp. Siden de nye begrepene er ukjent for de fleste forbrukere, har selger en særlig oppfordring og plikt til å tydeliggjøre hva de ulike begrepene innebærer. Du kan lese mer om de nye reglene for arealmåling her.

Illustrasjonsbilder og digital boligstyling

Det har blitt mer vanlig at man i en annonse illustrerer hvordan et oppussingsobjekt kan bli seende ut etter omfattende renovering. Veilederen er ikke til hinder for at selger kan benytte seg av illustrasjoner i makredsføringen. I slike tilfeller er det imidlertid viktig at det kommer tydelig frem at det er tale om illustrasjonsbilder og at bildet ikke representerer virkeligheten.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Dersom du har spørsmål om markedsføring av boliger bør du ta kontakt med oss. Vår erfaring er at det ofte er nødvendig med bistand fra advokat i boligtvister. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt og rådgir deg om hvordan du best bør gå frem.

Ørjan Onarheim

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I boligsaker vil du ofte kunne få advokatutgiftene dine dekket gjennom innboforsikringen din. Innboforsikringen dekker i utgangspunktet advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og bistår deg i denne prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Orjan-480x480-1.jpg

Ørjan Onarheim
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring