Nye regler for arealmåling

Den 1. januar 2024 trer det i kraft nye regler for måling av areal og opplysning av areal i takstrapporter.

avhendingsloven, ujevnt dekke, garasje, vann, fall mot sluk, kaldtvann, mangel, lyd, regresskrav, skjønnssak, skatteregler utleie, avbestille, garanti, skatt utleie, balkonger og terrasser, støy fra avløpsrør, branntiltak, korttidsutleie, depositumspengene, økte kostnader, bolig, eierbrøk, dispensasjon, utleie, leiekontrakt, leietaker, HELP, forkjøpsrett, aksjer, overdragelse, mindre verdt, prisavslag, tilstandsrapport, styremedlem, arealmåling

Begrepene “P-rom” og “S-rom” skal ikke lenger benyttes

En av de viktigste endringene er at man ikke lenger skal benytte begrepene “P-rom” og S-rom”. I dag er det slik at når en bolig skal legges ut for salg, må det alltid opplyses om størrelsen på bruksareal, og hvor stor del av boligen som utgjør henholdsvis primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom). P-rom er alle rom som benyttes til opphold over tid. Alle øvrige rom blir regnet som S-rom. Typiske S-rom er bod, garasje, tekniske rom og lignende.

En utfordring med det gamle systemet for arealmåling har vært at rom som har vært angitt som P-rom i salgsdokumentene, ikke nødvendigvis har vært godkjent av kommunen til slik bruk. Eksempelvis er det å endre et rom fra bod til et oppholdsrom en søknadspliktig bruksendring som krever godkjennelse av kommunen. Når takstmenn skal definere om et rom er P-rom eller S-rom, er det bruken av rommet på tidspunktet for takstmannens befaring som er avgjørende, uavhengig av om den konkrete bruken er lovlig eller ikke. Enkelte har forsøkt å utnytte dette ved at for eksempel treningsutstyr settes inn på vaskerommet for å kunne kalle det et P-rom. For å unngå denne praksisen skal ikke begrepene “P-rom” og “S-rom” lenger benyttes etter 1. januar 2024.

Arealmåling

Videre trer det i kraft endringer som gir enklere og bedre regler for hvordan areal skal beregnes. Fra nyttår skal boligens areal oppgis i BRA (bruksareal). Videre skal BRA deles i underkategorien BRA-i, BRA-e og BRA-b. BRA-i er bruksarealet innenfor boenheten. BRA-e er bruksarealet av alle rom utenfor boenheten, slik som for eksempel boder. BRA-b er bruksareal av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenhetene.

I tillegg til bruksareal skal det opplyses om åpent areal, gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH). Åpent areal er areal av terrasser, åpne balkonger og åpen altan i tilknytning til boenheten. Gulvareal er areal av ikke måleverdig gulv som skyldes skråtak og lav takhøyde. Areal med lav takhøyde måles på samme måte som bruksareal, men man ser bort fra kravet til takhøyde.

Fakta

GUA og ALH kan opplyses som tilleggsinformasjon. Slike arealer skal ikke opplyses alene, men sammen med korrekt målt bruksareal.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Dersom du har spørsmål om areal bør du ta kontakt med oss. Vår erfaring er at det ofte er nødvendig med bistand fra advokat i boligtvister. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt og rådgir deg om hvordan du best bør gå frem.

Kristin Sundby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I boligsaker vil du ofte unne få advokatutgiftene dine dekket gjennom innboforsikringen din. Innboforsikringen dekker i utgangspunktet advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og bistår deg i denne prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristin-480x480-1.jpg

Kristin Sundby
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring