Håndverkertjenester

Hvordan går du frem om håndverktjenesten ikke går som planlagt.

Hva sier loven om erstatning

Dersom jobben ikke går som planlagt, resultatet ikke blir som avtalt eller det i etterkant viser seg at det foreligger feil og mangler, kan det gi deg rett på prisavslag, erstatning eller heving.

Etter renovering eller oppussing kan det ofte avdekkes mangel på resultatet, en mangel etter loven eller etter det som er avtalt.
Hvis resultatet ikke er i samsvar med det som ble opplyst i avtalen, eller under markedsføringen, kan det også foreligge mangel.

 

Frist for reklamasjon på håndverkertjenester

Den enkelte er forpliktet til å reklamere, dvs. melde i fra, når det avdekkes feil og mangler.
I tråd med håndverktjenesteloven § 22 må mangelen påberopes innen «rimelig tid» etter at den ble oppdaget, eller etter at den enkelte burde ha oppdaget mangelen.
Fristen er relativ og må vurderes ut ifra det konkrete forhold. På samme måte som forbrukerkjøp settes fristen gjerne til 2 måneder etter at mangelen ble oppdaget.

Bestemmelsen setter også noen absolutte frister på 2 og 5 år, alt etter hvor lenge tjenesten er ment å vare ved vanlig bruk.
I tillegg til frister for reklamasjon stilles det også krav til dens innhold.

Fakta

Etter alminnelig kjøpsrett må du varsle om at tjenesten ikke har vært utført i henhold til avtalen, og at det således foreligger en mangel. Videre må denne mangelen angis som grunnlag for rettslige krav ovenfor håndverker.

Haavard Homestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Feil og mangler ved håndverkertjenester

Opplever du problemer før, underveis eller etter at du har vært i kontakt med en håndverker, kan våre advokater rådgi deg om hvordan du bør gå frem.
Vi kan også bistå ved utenrettslige tvisteløsningsorganer, forhandlinger og ved en eventuell rettslig behandling av saken.

Kontakt oss med én gang du oppdager en mangel ved den varen eller tjenesten som håndverkeren skal levere eller har levert.
Vi hjelper deg med å avbryte reklamasjons- og foreldelsesfrister, og å innhente den dokumentasjonen som vil være nødvendig i saken.

Vi hjelper deg også med å søke om rettshjelpdekning hos forsikringsselskapet ditt dersom du har innboforsikring eller annen forsikring som dekker kostnadene med din sak.

– Lønner seg å ha med advokat i drøftelsesmøte, som sjekker at bedriften har gjort det de skal lovmessig, og at oppsigelsen faktisk er gyldig. Og som forhandler om noen penger med på veien.

Tidligere klient - Oslo

Ta kontakt med vår spesialiserte advokat for spørsmål eller en vurdering av din sak. Vi vil gjerne høre fra deg!

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Haavard-480x480-1.jpg

Haavard Homestad
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring