Eiendomsrett: Når utløses forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer?

Forkjøpsrett er en rettighet som i utgangspunktet gjør seg gjeldende ved salg av eiendom, eller når eiendom på annen måte skifter eier. Men når utløses forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer?

avhendingsloven, ujevnt dekke, garasje, vann, fall mot sluk, kaldtvann, mangel, lyd, regresskrav, skjønnssak, skatteregler utleie, avbestille, garanti, skatt utleie, balkonger og terrasser, støy fra avløpsrør, branntiltak, korttidsutleie, depositumspengene, økte kostnader, bolig, eierbrøk, dispensasjon, utleie, leiekontrakt, leietaker, HELP, forkjøpsrett, aksjer, overdragelse

Hva er forkjøpsrett?

Hvis man har forkjøpsrett har man rett til å tre inn i en avtale om kjøp av bolig på de samme vilkårene som noen andre har fremforhandlet. Den som benytter seg av forkjøpsretten har dermed ikke mulighet til å endre vilkårene i avtalen, og må kjøpe boligen til samme pris som det høyeste budet.

Når utløses forkjøpsretten ved overdragelse av aksjer?

Når en eiendom er eid av et selskap og det eksisterer en forkjøpsrett knyttet til eiendommen vil forkjøpsretten gjøre seg gjeldende når en så stor del av “aksjane eller selskapspartane skiftar eigar at styringsretten i selskapet kjem på andre hender” jf. løysl. § 11 femte ledd. Loven gir imidlertid ikke en direkte definisjon av hva som konkret utgjør en så stor del at styringsretten skifter hender. Dersom alle aksjene overføres, er det klart at styringsretten skifter eier. Når det gjelder tilfeller hvor kun deler av aksjene overdras, vil rettspraksis og forarbeidene i stor grad gi veiledning.

Hva er forkjøpsrett?

Forkjøpsrett er en rett til å tre inn i en avtale om kjøp av bolig på de samme vilkårene som noen andre har fremforhandlet. Med forkjøpsrett kan man altså kjøpe en leilighet i et borettslag til samme pris som det høyeste budet.

oppdeling, boenheter, hybler, forkjøpsrett

Forkjøpsrett

Forkjøpsrett gir kun rett til å tre inn i en avtale som allerede er fremforhandlet mellom vinneren av budrunden og selgeren. Den som benytter seg av forkjøpsretten har dermed ikke mulighet til å endre vilkårene i avtalen. Videre innebærer dette at budgivere som ikke har forkjøpsrett kan risikere å miste boligen selv om de har vunnet budrunden. Hvis du er på boligjakt er det derfor viktig at du setter deg inn i forkjøpsretten og hvilke konsekvenser dette kan ha for deg.

Slik fungerer forkjøpsretten

Det er bare medlemmer av boligbyggelag eller andelseiere i borettslag som har forkjøpsrett. Retten gjelder ikke for eiere av eierseksjonsleiligheter. Er det flere andelseierne som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten samtidig, er det botiden i borettslaget som bestemmer hvem som får kjøpe. Det handler altså om ansiennitet fremfor penger.

Medlemmer av samme boligbyggelag kan også ha forkjøpsrett. Et eksempel på et slikt boligbyggelag er OBOS. Som regel har andelseierne i det lokale borettslaget forkjøpsrett foran medlemmene av boligbyggelaget.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring