Hva gjør du når du er blitt mistenkt for fusk på eksamen?

Flere hundre studenter blir hvert år mistenkt for å ha fusket på eksamen. Mistanken kan skyldes feil kildehenvisning, ulovlig samarbeid eler ulovlig bruk av hjelpemidler. Konsekvensen av å bli tatt for fusk kan være betydelige for den enkelte student. Men hva er lurt å gjøre når man blir mistenkt for fusk på eksamen?

fusk på eksamen, bistandsadvokat, sykepenger, sykemeldt

Har du fått varsel om mistanke om fusk på eksamen?

Dersom skolen mistenker at du har fusket på eksamen, vil du som regel få et skriflig varsel. Det første du må gjøre når du mottar et slikt varsel er å vurdere varselet. Skolen skal kartlegge situasjonen og sikre eventuelle bevis for at du har fusket. I varselet må skolen oppgi de bevisene de har for at du har jukset.

I mange tilfeller blir også studenten kalt inn til et møte med skolen. Det er som regel lurt å kontakt en advokat før et slikt møte. Studenter blir som regel utestengt fra høyere utdanning i et år ved fusk på eksamen. Ved bruk av advokat øker sjansen for at du ikke blir utestengt.

Saksbehandleren på skolen har taushetsplikt

Etter forvaltningsloven har saksbehandleren på skolen taushetsplikt. Det samme har advokaten din. Skolen har imidlertid ikke taushetsplikt overfor din advokat. Sensor, eksamensvaktene og andre ansatte ved skolen har også taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Dette betyr at ingen utenforstående trenger å få vite at du er beskyldt for fusk.

Studenten har rett til å uttale seg skriftlig

Som student kan du velge å ha møte med skolen eller uttale deg skriftlig. Vi anbefaler deg å få advokaten din til å skrive denne uttalelsen. Advokaten sørger for at du ikke skriver noe som kan tolkes feil.

Mistenkt for plagiat på eksamen?

Mange hundre studenter blir hvert år mistenkt for å ha jukset på eksamen. Studenters verste mareritt er å bli feilaktig beskyldt for fusk på eksamen eller innleveringer. Konsekvensen av å bli tatt for fusk kan være betydelig for den enkelte student. Blir du mistenkt for fusk har du krav på gratis advokathjelp.

plagiat, urettmessig straffeforfølgelse, ung ufør, samvær, bistandsadvokat

Hva er plagiat eller fusk på eksamen?

Det er ikke en egen bestemmelse som omhandler plagiat på eksamen. Alle forsøk på juks blir vurdert etter de samme vilkårene. Det er derfor ikke så enkelt å svare på akkurat hvor grensen går for hva som er plagiat eller fusk på eksamen. 

For det første må det objektivt sett foreligge fusk eller forsøk på fusk på eksamen. Som regel vil det å handle i strid med eksamensreglementet være tilstrekkelig for å oppfylle dette vilkåret. Departementet har uttalt “at det er å anse som fusk når en student har ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under en eksamen eller på andre måter handler i strid med eksamensreglementet eller regler om kildebruk”.

Vår klient vant – motparten måtte tilbakebetale 2,8 millioner

Da motparten nektet å betale tilbake pengene som var lånt fra vår klient, tok klienten kontakt med advokat Svein Wennevik i Osloadvokatene. Med advokat Wenneviks bistand måtte motparten betale tilbake 2,8 millioner kroner samt alle utgiftene til advokat som vår klient hadde i saken. Denne artikkelen gir utrykk for resultatet i tingretten.

utestengelse fusk, samarbeid fusk, Revidert erstatningsoppgjør

Advokaten forklarer når du kan kreve avslag i leia

Når man inngår et leieforhold forplikter leietaker seg til å betale en fastsatt sum i leie hver måned. Dersom utleier ikke opprettholder sine forpliktelser og du sitter igjen med et dårligere husrom, kan du ha krav på avslag i den avtalte leien.

I denne artikkelen gir Osloadvokatene sine advokater deg svar på når du kan ha krav på avslag i husleia.

angrefrist ved kjøp av bobil, renter ung ufør, Nekte å overta boligen

Advokaten forklarer: Du kan holde tilbake husleia

Det kan være et effektivt virkemiddel å holde tilbake husleia for å presse utleier til å rette opp feil i leieforholdet. Du kan derimot ikke holde tilbake husleia som du selv ønsker. I denne artikkelen gir våre advokater svaret på når, og hvor mye, du kan holde tilbake.

gjennomføre drøftelsesmøte

Dine rettigheter som leietaker

Flere opplever å møte på problemer på leiemarkedet. Flere av utfordringene er knyttet til manglende vedlikehold, uenighet om husleie og depositum. Som leietaker er man ikke alltid klar over hva som er lov og ikke. I denne artikkelen vil jeg derfor peke på dine rettigheter som leietaker.

rettigheter som leietaker, nabostøy, samvær, garanti, forsinkelse, reisekostnader samvær, feil og mangler, elektriske feil

Rettigheter som leietaker

Vi opplever at mange ikke kjenner godt nok til sine rettigheter som leietaker. Her er fem rettigheter du bør være klar over når du skal leie:

1. Depositum

En utleier kan ikke kreve at depositumet betales til han eller hennes private konto. Pengene skal betales til en særskilt bankkonto i leietakerens navn. Det er utleier som skal opprette en slik depositumskonto, samt betale gebyr til banken for opprettelse av den. Dette er den eneste måten man er sikret at utleier ikke kan ta ut pengene, uten at leietaker har gitt sitt samtykke.

Når leieforholdet tar slutt, skal pengene i utgangspunktet overføres tilbake til leietaker. For at utleier skal ha krav på penger fra depositumskontoen, må leietager ha misligholdt husleie eller påført skade på husrommet.

2. Øke husleien

Det finnes kun to lovlige måter å øke husleien på. Den første måten er ved indeksregulering av husleien. For at utleier skal kunne indeksregulere husleien må det gis skriftlig varsel minst en måned i forveien. Huseier kan indeksregulere husleien en gang i året.

Den andre lovlige måten å øke husleien på er ved tilpasning til gjengs leie. Dersom leieforholdet har var i minst to år og seks måneder, kan begge parter uten oppsigelse sette frem krav om at leien skal settes til gjengs leie. Med gjengs leie menes det leienivået som er etablert på stedet, ved leie av lignende husrom på liknende avtalevilkår.

3. Uanmeldte besøk av leietaker

Som leietaker har man en eksklusiv bruksrett til den boenheten man leier. Utleier kan derfor ikke uten videre låse seg inn i leietakers hjem. For at utleier skal kunne låse seg inn i boligen må det gis varsel til leietaker i rimelig tid.

Guide til heving av kjøp mellom privatpersoner

Når både kjøper og selger er privatpersoner har man andre rettigheter enn dersom selger er et selskap og kjøper en privatperson. Det er viktig å huske på denne forskjellen dersom varen du har kjøpt er forsinket eller du oppdager feil eller mangler ved kjøpet og ønsker å heve. Her er Osloadvokatenes guide til heving av kjøp mellom privatpersoner.

søke om skilsmisse, krav yrkesskade, Tapt inntekt yrkesskade, Godkjenne yrkesskader, heve kjøp motorsykkel forhandler, heving av kjøp bobil, hva er heving av kjøp, heving av kjøp mellom privatpersoner

Advokatens råd til heving av bilkjøpet

Bil er for mange en omfattende investering. Dersom bilen ikke er i den standen du forventer kan du ønske å heve kjøpet. Det kan være vanskelig å vite hva du skal gjøre og hvordan du skal håndtere en selger dersom du ønsker å heve kjøpet. I denne artikkelen gir vår advokater deg de beste rådene dersom du ønsker å heve bilkjøpet.

ektefellebidrag, Obligatorisk treningsøvelse yrkesskade, heving av bilkjøp kjøpsloven, Remove term: heving av bilkjøp kjøpsloven heving av bilkjøp kjøpsloven

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring