Den nye finansavtaleloven 2023

I januar 2023 kom den nye finansavtaleloven. Svindlerne har blitt flinkere til å svindle og rammer en større del av befolkningen enn tidligere. Loven ble utarbeidet med et ønske om å styrke forbrukervernet.

arvepakt

Den nye loven har erstattet den tidligere finansavtaleloven fra 1999 og angrerettloven på finansområdet. At samfunnet digitaliseres gjør det lettere for forbrukeren å benytte seg av diverse tjenester, men det gjør oss også mer sårbare. Den nye loven vil blant annet beskytte forbrukeren mot ID-tyveri.

Blir dine rettigheter som forbruker bedret av den nye finansavtaleloven?

Ved den nye loven må en forbruker dekke en viss del av svindelen selv, men det avhenger av situasjonen. Om forbrukeren har blitt svindlet, men ikke kan bebreides for sin opptreden er egenandelen på 450 kr. Ved grov uaktsomhet kan egenandelen være så høy som 12 000 kr, og om svindelen er gjort med forsett må forbrukeren stå ansvarlig for hele det tapte beløpet.

Å ha handlet med forsett betyr å ha grove brudd på sikkerhetsreglementet eller på en annen måte har vært slepphendt i oppbevaringen av kodebrikken. Det er usikker hva loven helt konkret legger i forsett, og hvor terskelen skal gå. Det som er helt klart er om en selv har gitt kodebrikken sin til en tredjeperson skal det mye til for at en ikke har handlet i forsett.

Tilbakeføringsplikten

Den største endringen ved den nye Finansavtaleloven er tilbakeføringsplikten. Tidligere har det vært slik at en selv må ta kontakt med banken, for så at banken selv skal ta en vurdering av saken. Om de mente du hadde blitt svindlet, kunne de selv bestemme den summen de mente du burde få tilbake. Dersom du var uenig i beløpet måtte du selv opprette en sak mot banken.

I dag er det slik at banken er pliktet til å tilbakebetale beløpet i sin helhet med en gang. Har du blitt svindlet for 10 000 kr, skal banken overføre 10 000 kr til din bankkonto. Om banken mener at forbrukeren har handlet med grov uaktsomhet eller i forsett må de opprette en sak mot forbrukeren. Vinner banken saken må forbrukeren tilbakebetale banken det en har fått for mye.

Fakta

Som et resultat av loven har andelen av lånebedrageri gått ned. Dette kan skyldes at bankene nå har iverksatt flere tiltak for å stoppe svindlerne. Strengere konsekvenser for banken øker deres vilje til å motvirke svindel. 

“Kjærlighetssvindel”

For de fleste forbrukerne har rettighetene blitt bedret, men ikke for alle. Grunnet regelen om at forbrukeren ikke kan ha handlet med forsett er det spesielt en gruppe som ikke blir beskyttet av loven – de som har blitt utsatt for “kjærlighetssvindel”. De fleste har hørt om Tindersvindelen – en form for kjærlighetssvindel.  I slike situasjoner tar forbrukeren opp et forbrukslån gjennom sin egen bank, i tro om at de hjelper en de bryr seg om. Etter at lånet er tatt opp blir pengene overført til en konto som tilhører en person de aldri har møtt. Dette er en person med falsk identitet, som forbrukeren føler sterk tilknytning til. Etter at pengene er overført fordufter personen fra alle sosiale nettverk og pengene er borte. Forbrukeren blir da alene stående ansvarlig for lånet.

Personen har selv utført alt ved stiftelsen av lånet og transaksjonen. Den nye loven dekker bare situasjoner der det ikke er gjennomført en godkjent banktransaksjon. I slike situasjoner vil de alminnelige erstatningsreglene gjelde.

Helene Jameson Skrede (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Jeg tok kontakt med Osloadvokatene og kan anbefale de på det varmeste. Utrolig dyktige og seriøse advokater. Har alltid følt meg trygg med de på min side. Hvis venner eller kjente av meg kommer i problemer vil jeg på det sterkeste anbefale dere. Takker for en fantastisk hjelp!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Skrede-Helene-kopi.jpg

Helene Jameson Skrede (Permisjon)
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring