Opplevd BankID svindel? Da er du ikke nødvendigvis erstatningsansvarlig for det utbetalte beløpet

Høyesterett har nylig avsagt en dom som handlet om et ektepar som hadde misbrukt en annen manns BankID, ved å opprette et forbrukslån i hans navn. Forbrukslånet var på kr. 100 995,- og ble digitalt signert ved bruk av mannens BankID. Lånet også utbetalt i en konto som stod i denne mannens navn, men som ekteparet hadde opprettet og disponerte. Det ble ikke foretatt ytterligere kontroll fra banken enn signering ved BankID før de utbetalte beløpet. Høyesterett frifant mannen som opplevde misbruk av sin BankID for bankens krav om erstatning av det utbetalte beløpet.

BankID er en personlig avtale mellom banken og den enkelte kunde. Systemet brukes til kontroll av personens identitet, og benyttes til blant annet overføringer, for å ta opp mindre forbrukslån og transaksjoner. I denne saken var spørsmålet om hvilket ansvar banken har for etterprøving og kontroll ved elektronisk signatur.

Den konkrete saken; har mannen opptrådt uaktsomt i sin beskyttelse av egen BankID

Et ektepar hadde fått utbetalt et forbrukslån ved misbruk av en annen manns BankID. Ekteparet hadde fått tilgang til mannens personlige kode og kodebrikke. Det er ikke klart hvordan de fikk tilgang til denne sensitive informasjonen.

Spørsmålet i saken var om mannen hadde opptrådt uaktsomt i sin oppbevaring av kodebrikken. I dommen ble det gjort en vurdering av om vedkommende har handlet innenfor det man kan forvente av egen beskyttelse og adferd når det kommer til beskyttelse av BankID. Det ble uttalt at det på generelt grunnlag at innehaver av BankID forventes å overholde alle rimelige forholdsregler for å beskytte sin egen identitet. Det står også oppført i bankens reglement at man ikke skal røpe hverken personligpassord eller oppholdsstedet til kodebrikken til andre.

Høyesterett sin dom

I dommen legger Høyesterett vekt på at en bank har langt flere muligheter til å iverksette tiltak for å unngå at en tredjeperson misbruker forbrukerens BankID enn enkeltpersonen selv. Banken er klar over at det er en risiko ved en slik signering. Dette innebærer at de da også er ansvarlig for å passe på at kundenes sikkerhet er ivaretatt.

6 gode tips om du har opplevd bankID-svindel

BankID-svindel er et økende problem i samfunnet. BankID er en digital tjeneste som brukes av de fleste banker for å blant annet logge seg inn, betalinger, ta opp mindre lån og overføringer. Mister du kontrollen over egen bankID kan det ha store personlige konsekvenser. Her er en oversikt over noen tips om du har opplevd BankID-svindel.

gaver, uskifte, NAV, offentlig skifte, testament, arvepakt, samboers død, forskudd på arv, medisinsk behandling, pasientskade

Et ofte sagt, men veldig nyttig tips for å forebygge svindel, er å ikke trykke på tilsendte linker. En normal svindelmetode er å utgi seg selv for å være banken. En bank vil aldri be deg om å skrive inn din personlige informasjon vis SMS eller E-mail. Du må også aldri oppgi dine personlige passord over telefon.

Har skaden skjedd og du har blitt svindlet er det noen steg vi anbefaler at du gjennomfører.

1. Ta kontakt med banken

Det første som må gjøres er å ta kontakt med banken. Dette er ekstremt viktig da banken har sikkerhetstiltak som vil motvirke at svindleren kan utnytte din BankID ytterligere .

2. Bytt passord og sperr kort/BankID

Det er viktig å foreta tiltak for å stoppe svindleren, også når du allerede har blitt et offer. Gå inn på banken sin nettside og bytt alle passord du kan. Du må også sperre kort og BankID for å motvirke at svindleren kan stjele enda mer penger fra deg.

3. Anmeld forholdet og sjekk om du har forsikring mot BankID-svindel

Det er viktig å anmelde forholdet til politiet. Anmelder du forholdet vil du også kunne få igjen på forsikring om du har en forsikring som dekker slike tilfeller.

4. Be banken om informasjon

Har du blitt svindlet MÅ du be banken om den nødvendig informasjonene. Informasjonen du mottar fra banken burde inneholde hvor omfattende svindelen er og hvordan svindelen er gjennomført.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring