Hva er avsavnsrenter?

Avsavnsrenter er en renteform som skal kompensere for utilsiktet kreditt der betingelsene for forsinkelsesrenter ikke er oppfylt. I denne artikkelen vil du få en oversikt over hva avsavnsrenter er, og når du kan kreve det.

samboerkontrakt, samboeravtale, masseoppsigelse, undersøkelsesplikt, ekspropriasjon, konkurranseklausuler, avsavnsrenter

Avsavnsrenter

Avsavnsrenter er en renteform som skal kompensere for utilsiktet kreditt. Dette innebærer at avsavnsrenter ofte er aktuelt i tilfeller hvor man ikke er klar over at man har et krav, eller i tilfeller der en person har hatt tilgang til en sum penger som han eller hun egentlig ikke hadde krav på.

Avsavnsrenter fungerer som kompensasjon for å ha hatt tilgang til penger man egentlig ikke hadde krav på. Videre skal avsavnsrenten ivareta korreksjonshensynet og rettferdighetshensynet. Verdien av penger endrer seg kontinuerlig, og det er dermed rimelig at den som har krav på pengene i alle fall tilkjennes avsavnsrenter tilsvarende inflasjonen som har vært.

Fakta

Den som har krav på tilbakebetaling kan kreve forsinkelsesrenter på beløpet når det har gått 30 dager etter skriftlig krav om tilbakebetaling. Dersom det går en tid før feilen oppdages og tilbakebetaling kreves, kan det være naturlig å vurdere avsavnsrenter for tiden før forsinkelsesretene startet å løpe.

Når har man krav på avsavnsrenter?

I motsetning til vanlige renter, er det ikke nødvendig med særskilt hjemmel for å kunne kreve avsavnsrenter. Avsavnsrenter hviler som regel på et mer sammensatt og usikkert grunnlag. Vilkåret for avsavnsrenter er at det er gitt utilsiktet kreditt. Dette innebærer at skyldneren har fått kreditt eller lån som han egentlig ikke skulle ha fått. Videre må det foretas en rimelighetsvurdering av om det skal fastsettes avsavnsrenter. Relevante momenter for vurderingen er beløpets størrelse, hvem som har skyld i forholdet, partenes profesjonalitet, tidsforløpet og skyldnerens rentegevinst sammenlignet med kreditors rentetap.

Fakta

Avsavnsrenter er kun aktuelt frem til forsinkelsesrentene begynner å løpe. Det er ikke slik at man kan få begge deler samtidig, eller at avsavnsrenten kan fortsette å løpe i stedet for forsinkelsesrenten.

Avsavnsrentens størrelse

Gjennom avsavnsrenter skal man tilstrebe en så god korreksjon som mulig. Dette innebærer at avsavnsrenten i utgangspunktet skal gjenspeile det faktiske rentetapet. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være vanskelig å påvise et bestemt tap. I slike tilfeller vil vanligvis bankens innskuddsrente bli brukt.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om pengekrav. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring