Hva er forsinkelsesrenter?

Når en pengefordring misligholdes påløper det forsinkelsesrenter. Forsinkelsesrente kan kreves for alle typer kontrakter.

næringslokale, seilbåt, feriepenger, ung ufør, samlivsbrudd, felles bolig, arbeidsavtaler, forsinkelsesrenter

Forsinkelsesrenter

Forsinkelsesrenter kan kreves for alle typer kontrakter der den ene parten har en betalingsplikt og ikke oppfyller denne rettidig. Formålet med forsinkelsesrenter å er kompensere for fordringshaverens tap, og hindre betalingsmislighold.

Forsinkelsesrenter begynner å løpe fra forfallsdag når denne er fastsatt i forveien, og ellers fra 30 dager etter at fordringshaveren har sendt skyldneren skriftlig påkrav med oppfordring om å betale. Påkrav er et varsel til skyldneren om å betale et krav. Påkrav kan sendes elektronisk dersom skyldneren uttrykkelig har godtatt dette.

Fakta

Det skal ikke betales forsinkelsesrente dersom forsinkelsen skyldes forhold på fordringshaverens side.

Størrelsen på forsinkelsesrenten

Departementet fastsetter hvert halvår størrelsen av forsinkelsesrenten til en fast prosent årlig rente. Forsinkelsesrenten skal være minst åtte prosentpoeng over den pengepolitiske styringsrenten slik den er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli.

Fakta

Endringer i forsinkelsesrentens størrelse får også virkning for fordringer hvor det allerede løper forsinkelsesrente.

Avtalefrihet

Forsinkelsesrenteloven er deklaratorisk noe som innebærer at den må vike for avtaler og andre regler som følger av spesiallovgivningen. Det kan derfor i utgangspunktet avtales en høyere rente, noe som for eksempel ofte er tilfelle ved kreditt. Loven kan imidlertid ikke fravikes til skade for skyldner som er forbruker.

Har du spørsmål om forsinkelsesrente?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om forsinkelsesrente. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Vi hjelper deg!

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om din sak. Våre spesialiserte advokater kan reglene og unntakene, og vil sørge for at dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring