Endringer i forbrukerkjøpsloven

Fra og med 1. januar 2024 vil det tre i kraft endringer i forbrukerkjøpsloven. I denne artikkelen vil du få en oversikt over de viktigste endringene.

samboerkontrakt, samboeravtale, masseoppsigelse, undersøkelsesplikt, ekspropriasjon, konkurranseklausuler, avsavnsrenter, avhjelp, arbeidstillatelse, forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven sitt virkeområde utvides

Endringene i forbrukerkjøpsloven medfører at lovens virkeområde utvides til å også omfatte digitale ytelser som leveres sammen med et produkt, og som er nødvendig for at produktet skal virke. Det typiske eksempelet vil være programvaren til mobiltelfoner, nettbrett, smart-TV, klokker og biler.

Reglene om bevisbyrde endres

I dagens forbrukerkjøpslov, er regelen at mangler som viser seg innen 6 måneder, anses for å ha foreligget på kjøpstidspunktet med mindre det motsatte blir sannsynliggjort. Gjennom endringene som trer i kraft 1. januar 2024, blir forbrukerens posisjon ytterligere forsterket. Perioden hvor selgeren har bevisbyrden økes fra 6 måneder til 2 år. Utgangspunktet vil altså etter lovendringen være at en feil antas å ha vært tilstede på overtakelsestidspunkt såfremt feilen viser seg innen 2 år.

Nye reklamasjonsregler

Endringene i forbrukerkjøpsloven medfører nye reklamasjonsregler for oppdateringer og digitale ytelser som skal leveres løpende over en lengre periode. I slike tilfeller skal reklamasjonsfristen være like lang som perioden hvor oppdateringene eller de digitale ytelsene skal leveres. Gjennom denne regelendringen unngås altså situasjoner der reklamasjonsfristen utløper før forbrukeren har fått levert de oppdateringene eller digitale ytelsene som er avtalt.

Antall retteforsøk

Lovendringen medfører at antall retteforsøk som selgeren kan gjennomføre reduseres fra to til ett retteforsøk. Dette gjelder uavhengig av om det er samme mangel eller nye mangler som oppstår. Dette gjør at det i praksis blir enklere for forbrukere å kreve prisavslag eller heving. Det er imidlertid verdt å merke seg at loven åpner for flere retteforsøk dersom dette anses rimelig. I lovforarbeidene er det presisert at terskelen for dette ikke burde være særlig høy.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring