Hva betyr rentes renter?

Med rentes renter menes det at man beregner renter på opptjente renter. I denne artikkelen vil du få en oversikt over hva, og hvordan rentes renter fungerer.

næringslokale, seilbåt, feriepenger, ung ufør, samlivsbrudd, felles bolig, arbeidsavtaler, forsinkelsesrenter, rentes renter

Hva er rentes renter?

Rentes renter innebærer at det regnes renter av det opprinnelige beløpet og påløpte renter, istedenfor at det bare regnes renter av det opprinnelige beløpet. Enkelt forklart innebærer altså rentes renter at man beregner renter på opptjente renter.

Fakta

Effekten av rentes rente kan være positiv og negativ, avhengig av om det er lån eller sparing det er snakk om. Hvor stor effekten av rentes rente er, avhenger av størrelsen på det opprinnelige beløpet og rentesatsen. 

Når kan det kreves rentes rente?

Hvorvidt en avtale om renter gir grunnlag for krav på rentes renter, beror på en tolkning av avtalen. Relevante momenter er avtalens tekst, omstendighetene omkring avtaleinngåelsen, formålet med avtalen og reelle hensyn.

Er formålet med en renteklausul å nøytralisere de økonomiske virkningene av at den ene parten disponerer den andres penger, vil det normalt være mest naturlig å forstå avtalen slik at også rentes renter skal betales. Hvis omstendighetene derimot innebærer at en avtalt rente er satt uten at formålet er utjevning av rentegevinst og rentetap mellom partene, er det ikke like naturlig å regne rentes renter.

Hvordan fungerer rentes rente ved sparing?

Rentes rente kan ha en betydelig effekt på langsiktig sparing. La oss illustrere dette med et eksempel: Hvis du setter inn 100 000 kr på en sparekonto med 3 % rente, vil saldoen øke til 103 000 kr etter ett år. Etter det neste året vil den øke til 106 090 kr, og du har tjent 90 kr bare på renter. Selv om dette virker ubetydelig, kan effekten av rentes rente bli betydelig over tid. Etter 10 år vil du ha spart 4 392 kr, og etter 30 år vil du ha tjent hele 28 045 kr bare på renter. Slik kan effekten av rentes rente utgjøre betydelige summer på sikt.

Rentes rente effekt på lån

Når det gjelder lån, vil effekten av rentes rente være motsatt av hva som er tilfelle ved sparing. Hvis du for eksempel ikke klarer å betjene et kredittlån med rente på 20 %, vil det ikke ta lang tid før gjelden har doblet seg. Det er derfor viktig å sette seg godt inn i lånevilkårene og hvilken effekt rentes rentes vil ha før man inngår låneavtaler.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om rentes renter. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring