Slik hever du et kjøp

Hvis varen har en “vesentlig mangel” kan du heve kjøpet. Men hvordan hever du et kjøp, og hva skjer når et kjøp heves?

hever

Hovedregelen er at avtaler skal holdes

Hovedregelen er at avtaler skal holdes, og at partene skal oppfylle sine forpliktelser. Likevel har du rettigheter hvis tingen du har kjøpt ikke er i samsvar med det som er avtalt, det er gitt uriktige opplysninger eller hvis selger har unnlatt å opplyse om forhold som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. I mange tilfeller rettes slike feil gjennom prisavslag, reparasjon eller omlevering. Om det ikke er mulig, kan det være aktuelt å heve kjøpet.

Slik hever du et kjøpt

Når du oppdager en mangel må du fremsette reklamasjon overfor selger så raskt som mulig for at du skal kunne gjøre hevingskrav gjeldende. Gjør du ikke dette innenfor lovens frister kan kravet ditt gå tapt. I reklamasjonen må du påberope deg den aktuelle mangelen, og at du på bakgrunn av dette vil gjøre krav gjeldende. Ta kontakt med oss. Vi forklarer deg nærmere hvordan dette gjøres.

Vilkåret for heving

For å kunne heve et kjøp, må vilkåret for heving være oppfylt. Dette vilkåret varierer avhengig av hvilken lov som kommer til anvendelse. I kjøpsloven er vilkåret for heving at mangelen er “vesentlig”. I forbrukerkjøpsloven er vilkåret at mangelen ikke er “uvesentlig”. Dette innebærer at terskelen for å heve et kjøp etter forbrukerkjøpsloven er lavere enn etter kjøpsloven.

Fakta

Uansett hvilken lov som kommer til anvendelse, er de samme momentene relevant for vurderingen av om kjøpet kan heves. Relevante momenter er hvilken betydning mangelen har for kjøperen, avviket fra riktig oppfyllelse, mangelens art og omfang, og om selgeren er å bebreide.

Virkningen av heving

Virkningen av heving er at partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort og at mottatte ytelser skal returneres. Formålet med hevingsoppgjøret er at partene så langt som mulig skal stilles i samme situasjon som før kjøpsavtalen ble inngått. Derfor kan heving kun kreves om varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde som da han eller hun mottok den. Dette betyr at kjøperen kan miste retten til å heve kjøpet dersom bilen for eksempel er vraket, og dette ikke skyldes en mangel ved bilen.

Fakta

Alminnelig bruk og slitasje vil normalt aksepteres og påvirker vanligvis ikke vurderingen av om tingen er i vesentlig samme stand som ved levering.

Kjøper kan kreve renter av kjøpesummen

Kjøperen kan kreve forsinkelsesrenter av kjøpesummen. For kjøp mellom private regnes forsinkelsesrentene fra og med den dagen selger mottok betaling. I forbrukerkjøp regnes forsinkelsesrentene fra og med den dagen kjøperen først klaget over at varen hadde en mangel (reklamasjon).

Selger kan kreve vederlag for den nytte kjøperen har hatt

Ved gjennomføring av et hevingsoppgjør kan selger kreve at kjøper skal betale et rimelig vederlag for den nytten han eller hun har hatt av tingen. Beregningen av nyttevederlaget kan gjøres på flere måter. I bilbransjen er det for eksempel vanlig å beregne nyttevederlaget ut i fra hvor mange kilometer bilen har gått.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bilkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Helene Jameson Skrede (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Dersom du har blitt utsatt for et mislykket bilkjøp og ønsker å heve kjøpet vil som regel bilforsikringen din dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. I enkelte tilfeller vil også innboforsikringen din dekke advokatutgiftene dine. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen. Vi undersøker alltid om du har krav på rettshjelp.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Skrede-Helene-kopi.jpg

Helene Jameson Skrede (Permisjon)
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring