Hva skjer når kjøpet heves?

Hva skjer når et kjøp heves? I denne artikkelen gir våre eksperter deg svaret på hvordan hevingsoppgjøret skal gjennomføres.

krav skilsmisse, Krav sluttpakke, krav yrkesskade, hva er en yrkesskade

Fakta

Du kan ha grunnlag for heving av kjøpet ditt etter blant annet forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i kjøpslovens bestemmelser.

Grunnlag for heving

Du kan ha krav på heving dersom det foreligger en mangel eller en forsinkelse som fører til et vesentlig kontraktsbrudd. Det avgjørende er om du har en rimelig grunn til å se deg løst fra avtalen.

Hver sak vil bli vurdert individuelt og det er derfor ikke et generelt svar på om du kan ha krav på heving. Du kan lese mer om heving, og om du har et hevingskrav her.

utestengelse fusk, samarbeid fusk, Revidert erstatningsoppgjør

Oppgjøret etter heving

Hovedregelen ved heving er at ytelsene skal leveres tilbake. Kjøper skal levere salgstingen tilbake til selger, og selger skal levere tilbake kjøpesummen.

Dersom kjøper har fått avkastning av kjøpstingen, skal kjøperen betale denne avkastningen til selgeren. Kjøperen må også betale selgeren et “rimelig vederlag” for vesentlig nytte som kjøperen har hatt av tingen.

Et eksempel på en situasjon hvor kjøper måtte betale selgeren for bruken av en gjenstand var en dom fra 2015. Her hadde kjøperen kjørt bilen i to år før det endelig ble avklart i Høyesterett at kjøper kunne heve bilkjøpet. Over disse to årene hadde kjøper kjørt ca. 20 000 kilometer og måtte betale selgeren 30 000 kroner for denne bruken.

Tap av hevingsretten

Selv om kjøperen har krav på heving av kjøpsavtalen, kan kjøper miste denne retten dersom tingen ikke kan leveres tilbake i vesentlig samme stand, jf. kjl § 66 (1).

Dette betyr at kjøperen kan miste retten til å heve kjøpet dersom bilen for eksempel er vraket, og dette ikke skyldes en mangel ved bilen.

Denne bestemmelsen bidrar til å sørge for at det som skjer ved heving er at begge parter stilles som om avtalen ikke var inngått. Dersom selger hadde fått en vare som var i en helt annen stand enn den som ble solgt, ville selgeren ha kommet dårligere ut enn om kjøpet aldri ble gjennomført.

Erstatning som følge av heving

Om du hever kjøpet skal du stilles som om avtalen ikke var inngått. Du har derfor krav på full erstatning. Det betyr at kostander du har pådratt deg i forbindelse med tingen kan du kreve erstattet fra selgeren.

Et eksempel på kostander kan være advokatkostnader for å få medhold i hevingskravet, dersom motparten motsetter seg heving. I et slikt tilfelle vil advokatkostandene være en kostand du kun har som følge av den mangelfulle tingen, og du har derfor krav på slike kostander erstattet.

Svein-Harald Stavnes Wennevik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Dekker forsikringen min advokatutgifter?

Dersom du har blitt utsatt for et mislykket kjøp og ønsker å heve kan innboforsikringen i enkelte tilfeller dekke advokatutgiftene. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen. Vi undersøker alltid om du har krav på rettshjelp.

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag. Det påløper aldri noen kostander før vi er enig om et oppdrag. Ta derfor kontakt for en uforpliktende evaluering av din sak.

 


 

– Vi er veldig fornøyd. spesielt med advokatens oppfølging, profesjonalitet og belysning av saken ståsted så vi kan ta beslutning.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Svein-480x480-1.jpg

Svein-Harald Stavnes Wennevik
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring