Den nye finansavtaleloven 2023

I januar 2023 kom den nye finansavtaleloven. Svindlerne har blitt flinkere til å svindle og rammer en større del av befolkningen enn tidligere. Loven ble utarbeidet med et ønske om å styrke forbrukervernet.

arvepakt

Den nye loven har erstattet den tidligere finansavtaleloven fra 1999 og angrerettloven på finansområdet. At samfunnet digitaliseres gjør det lettere for forbrukeren å benytte seg av diverse tjenester, men det gjør oss også mer sårbare. Den nye loven vil blant annet beskytte forbrukeren mot ID-tyveri.

Blir dine rettigheter som forbruker bedret av den nye finansavtaleloven?

Ved den nye loven må en forbruker dekke en viss del av svindelen selv, men det avhenger av situasjonen. Om forbrukeren har blitt svindlet, men ikke kan bebreides for sin opptreden er egenandelen på 450 kr. Ved grov uaktsomhet kan egenandelen være så høy som 12 000 kr, og om svindelen er gjort med forsett må forbrukeren stå ansvarlig for hele det tapte beløpet.

Å ha handlet med forsett betyr å ha grove brudd på sikkerhetsreglementet eller på en annen måte har vært slepphendt i oppbevaringen av kodebrikken. Det er usikker hva loven helt konkret legger i forsett, og hvor terskelen skal gå. Det som er helt klart er om en selv har gitt kodebrikken sin til en tredjeperson skal det mye til for at en ikke har handlet i forsett.

Tilbakeføringsplikten

Den største endringen ved den nye Finansavtaleloven er tilbakeføringsplikten. Tidligere har det vært slik at en selv må ta kontakt med banken, for så at banken selv skal ta en vurdering av saken. Om de mente du hadde blitt svindlet, kunne de selv bestemme den summen de mente du burde få tilbake. Dersom du var uenig i beløpet måtte du selv opprette en sak mot banken.

I dag er det slik at banken er pliktet til å tilbakebetale beløpet i sin helhet med en gang. Har du blitt svindlet for 10 000 kr, skal banken overføre 10 000 kr til din bankkonto. Om banken mener at forbrukeren har handlet med grov uaktsomhet eller i forsett må de opprette en sak mot forbrukeren. Vinner banken saken må forbrukeren tilbakebetale banken det en har fått for mye.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring