Båtkjøp – Undersøkelsesplikt

De rettslige konsekvensene av hvordan kjøperen undersøker båten før kjøp, og hvilke krav det kan stilles til en slik undersøkelse, blir svært ofte sentrale temaer ved båttvister. Et viktig spørsmål handler om grensedragningen mellom selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt. I denne artikkelen vil du få en oversikt over kjøpers undersøkelsesplikt.

heve båtkjøp, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt

Undersøkelser før kjøpet

I utgangspunktet stilles det ikke krav til deg som kjøper om at du må foreta undersøkelser av båten før du kjøper den. Annerledes kan det imidlertid stille seg dersom selger oppfordrer deg til undersøkelse. Om selger har oppfordret deg til å undersøke båten, og du ikke gjør det, kan du ikke gjøre feil gjeldende som du burde oppdaget under forundersøkelsen. Det samme gjelder dersom du på eget initiativ har undersøkt båten.

Hva må undersøkes?

Utgangspunktet er at de opplysninger en selger gir skal stemme. En kjøper har ingen plikt til å undersøke om disse opplysningene er riktige. Hva som hører under kjøpers risiko ved forundersøkelse, er dermed de ikke-opplyste forholdene ved båten.

Det er ingen bestemte krav til omfanget av en undersøkelse. Utgangspunktet er imidlertid at undersøkelsen må være i samsvar med god skikk. Er båten gammel og mye brukt tilsier dette at det må foretas grundigere undersøkelser enn ved en ny båt. Hvilke undersøkelser som må foretas bygger på alminnelige aktsomhetsvurderinger, der kravet til aktsomhet skjerpes eller svekkes ut i fra omstendighetene ved avtalen.

Fakta

Det er den undersøkelse som er utført som danner rammen for vurderingen av hva kjøper burde ha oppdaget. Et sentralt moment her er kjøpers kompetansenivå. Man venter seg ikke det samme kompetansenivået av førstegangskjøpere som en erfaren sjømann. Forhold som enhver rimelig aktsom kjøper ville ha oppdaget, kan imidlertid komme kjøperen til skade.

Undersøkelsesplikt

I motsetning til før kjøpet, har kjøper en plikt til å undersøke båten etter levering. Dette for å kontrollere at båten er mangelfri og i avtalt stand. Kjøper skal undersøke båten «så snart han etter forholdene har rimelig høve til det». Dette betyr at man for eksempel ikke bør unnlate å ta opp båten for å undersøke skroget, og at man heller ikke burde vente lenge med det. Undersøker man ikke båten innen rimelig tid, vil eventuelle skader bli kjøpers ansvar.

For feil som burde blitt oppdaget ved en slik undersøkelse begynner reklamasjonsfristen å løpe. Reklamasjon innebærer at kjøper må påberope seg feilen innen rimelig tid for å kunne gjøre mangelskrav gjeldende. Reklamasjon kan du lese mer om her.

Har du kjøpt båt med skader eller feil?

Da kan du ha krav på retting, prisavslag eller heving. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om båtkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Ved tvist om båtkjøp vil ofte båtforsikringen dekke advokatutgifter opp til kr 100 000,-. I enkelte saker vil også din innboforsikring dekke advokatutgiftene ved kjøp av båt. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen.

– Osloadvokatene kan anbefales på det varmeste. Advokaten tok tak i saken kjerne, jobbet raskt og effektivt, og brydde seg ikke så mye om bakgrunnsstøyen fra motparten.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring