Kjøpt bil med feil og mangler?

Dersom du har kjøpt en bil med feil og mangler kan du kreve retting eller omlevering, prisavslag, heving eller erstatning.

bil, feil, mangler

Hvilken lov kommer til anvendelse?

Ved kjøp og salg av bil er det første spørsmålet om tvisten reguleres av forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven regulerer kjøp mellom en forbruker og en næringsdrivende, mens kjøpsloven regulerer kjøp mellom to næringsdrivende eller to forbrukere.

Når har bilen en mangel?

Utgangspunktet for vurderingen av om bilen har en mangel, er avtalen. Hvis ikke bilen er i avtalt tilstand eller i samsvar med opplysninger gitt i forbindelse med kjøpet, foreligger det en mangel. Dersom det ikke følger noe spesielt av avtalen, stiller loven generelle minstekrav til bilens tilstand. Da må bilen være i samsvar med det man kan forvente ut fra bilens alder, bruk, kjørelengde og lignende.

Bruktbiler selges ofte “som den er”. Dette innebærer at selger som et utgangspunkt fraskriver seg ansvar for skjulte feil og mangler. Bilen kan imidlertid ha en mangel selv om den er solgt “som den er”. Dette er blant annet tilfelle når selger har tilbakeholdt eller gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger som må antas å ha innvirket på kjøpet. En mangel kan også foreligge dersom bilen er i dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å forvente.

Fakta

Er bilen kjøpt av en privatperson må den være i "vesentlig dårligere stand" enn vedkommende kunne forvente. Dette innebærer at det skal mer til for at selgeren får et mangelsansvar. Videre kan ikke det samme forventes av en bruktbil som av en ny bil. Jo billigere og eldre bilen er, desto mindre kan forventes av den.

Reklamasjon

Hvis bilen ikke er i avtalt tilstand, eller i samsvar med det man kan forvente ut fra bilens alder og bruk, må man reklamere overfor selger. Reklamasjon må fremsettes så raskt som mulig. Gjør man ikke dette innenfor lovens frister, kan kravet gå tapt. I reklamasjonen må man påberope seg den aktuelle mangelen, og at man på bakgrunn av dette vil gjøre krav gjeldende.

Det finnes både en absolutt og en relativ reklamasjonsfrist. Den absolutte reklamasjonsfristen fastsetter et endelig tidspunkt for når det ikke lenger er mulig å fremsette en reklamasjon. Den relative reklamasjonsfristen løper innenfor den absolutte reklamasjonsfristen, og innebærer at reklamasjon må fremsettes innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget. Hvor lang reklamasjonsfristene er, avhenger av om det er kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som regulerer handelen.

Fakta

En reklamasjon bør fremsettes skriftlig, for eksempel via e-post eller SMS. Det må tydelig komme frem at man reklamerer, og hva det reklameres over.

Ta vare på dokumentasjon

Man bør ta vare på dokumentasjon, inkludert salgsannonsen, kjøpekontrakten, all kommunikasjon med selger, samt alle kvitteringer og utgifter man har hatt i forbindelse med kjøpet. Videre bør man ta bilder og videoer av feilene som oppdages.

Hvis du mener at bilen er i dårligere stand enn det som kan forventes, kan det være lurt å få en sakkyndig vurdering. Dette gjøres av en fagperson, som kan si noe om hvorvidt det foreligger en feil, hva feilen skyldtes og hva reparasjonen vil koste.

Mangelskrav

Hvis det foreligger en mangel og det er reklamert i tide, har du som kjøper visse rettigheter. Som kjøper kan du kreve retting eller omlevering, prisavslag, heving eller erstatning. For at du skal kunne heve kjøpet må mangelen være vesentlig.

Advokatkostnader

Dersom du har blitt utsatt for et mislykket bilkjøp og ønsker å heve kjøpet, vil som regel bilforsikringen eller innboforsikringen din dekke advokatutgifter opp til 100 000 kroner. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen. Vi undersøker alltid om du har krav på rettshjelp.

Anne Linn Sørby

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i tvister om bilkjøp. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Sorby-Anne-Linn-kopi.jpg

Anne Linn Sørby
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring