Bruktbil – Hvordan gå frem ved feil og mangler?

Det er ikke uvanlig at man etter kjøp av bruktbil møter utfordringer som kan føre til tvister. For å sikre dine rettigheter som kjøper, er det viktig å forstå reklamasjonsreglene og hvordan du kan håndtere eventuelle feil ved bilen du har kjøpt. I denne artikkelen vil du få en oversikt over hvordan du går frem ved feil og mangler ved en bruktbil.

erstatning for nakkeskade, bruktbil, feil, mangler, mangler, heving, bilulykke

Kjøpt bruktbil fra bilforhandler eller privatperson?

Når du skal kjøpe en bruktbil, kan du enten gjøre dette fra en privatperson eller en bilforhandler. Det er viktig å merke seg at det er forskjellig regler som kommer til anvendelse avhengig av hvem du kjøper bil av. Kjøp av bil av en privatperson reguleres av kjøpsloven, mens kjøp av bil av en bilforhandler reguleres av forbrukerkjøpsloven. Hvilken lov som kommer til anvendelse har blant annet betydning for hvilke reklamasjonsfrister som gjelder.

Skriftlig kjøpekontrakt

Uansett hvem du kjøper bilen av, er det viktig å inngå en skriftlig kjøpekontrakt. Dette gir deg dokumentasjon på hva som er avtalt, og kan være avgjørende ved en eventuell tvist. Sørg for at alle sentrale detaljer, som for eksempel bilens tilstand, utstyr og eventuelle mangler er inkludert i kontrakten.

Reklamasjon

Hvis bilen ikke er i den tilstanden som ble avtalt, eller ikke oppfyller det du kunne forvente ut fra bilens alder og bruk, må du foreta en reklamasjon overfor selger så raskt som mulig. Gjør du ikke dette innenfor lovens frister kan kravet ditt gå tapt. I reklamasjonen må du påberope deg den aktuelle mangelen, og at du på bakgrunn av dette vil gjøre krav gjeldende.

Det finnes to typer reklamasjonsfrister, absolutte og relative reklamasjonsfrister. Den absolutte reklamasjonsfristen fastsetter et endelig tidspunkt for når det ikke lenger er mulig å fremme en reklamasjon. Den relative reklamasjonsfristen løper innenfor den absolutte reklamasjonsfristen, og innebærer at reklamasjon må fremsettes innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget. Hvor lang reklamasjonsfrister er avhenger av om det er kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som regulerer handelen. Hvis du har kjøpt bil av en privatperson er den absolutte reklamasjonsfristen 2 år, mens hvis du har kjøpt bil av en forhandler er den absolutte reklamasjonsfristen 5 år.

Fakta

Det bør ikke gå mer enn 2-3 måneder fra feilen oppdages til reklamasjon fremsettes. Det må alltid foretas en konkret vurdering av hvor lang den relative reklamasjonsfristen er, men den klare anbefalingen er å ikke nøle og fremsette reklamasjon umiddelbart.

Unntak fra reglene om reklamasjon

Hvis du ikke reklamerer i rett tid, har du i utgangspunktet ikke rett til å gjøre mangelskrav gjeldende. Dette gjelder imidlertid ikke hvis selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet eller god tro. Dette kan for eksempel være tilfelle hvis selgeren ikke har opplyst om en kjent feil med bilen. Det er altså bare den ærlige selgeren som beskyttes av reklamasjonsreglene.

Det gjøres også unntak fra reklamasjonsreglene dersom selgeren har garantert for bilen. Bilprodusenter gir for eksempel ofte garantier på 5 eller 8 år. I slike tilfeller er det garantien som gjelder, og ikke reklamasjonsfristen.

Krav ved mangler

Hvis det foreligger en mangel og du har reklamert i tide, har du som kjøper visse rettigheter. Som kjøper kan du kreve retting eller omlevering av mangelen. Selger har normalt to forsøk på å rette feilen, med mindre det er spesielle omstendigheter som gir grunnlag for flere forsøk. Hvis mangelen ikke blir rettet, kan du kreve prisavslag. Størrelsen på prisavslaget skal normalt samsvare med bilens reduserte verdi. Hvis mangelen er vesentlig, kan du kreve heving av kjøpet.

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i tvister om bilkjøp. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Lene-Hamre-480x480-1.jpg

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring