Kjøpte bruktbil med feil og mangler – fikk medhold i krav om heving

Nylig var en sak om reklamasjon ved kjøp av bruktbil oppe i Trøndelag tingrett. Ved hjelp fra en av våre dyktige advokater fikk kjøperen medhold i sitt krav om heving, og vant dermed saken fullt ut.

Obligatorisk treningsøvelse yrkesskade, bruktbil, heving

Kjøpte bruktbil med feil og mangler

Kort tid etter kjøpet oppdaget kjøperen vanninntrenging ved høyre bakdør. Feilen ble utbedret, og fakturaen ble dekket av selger. En måned senere oppdaget kjøperen lekkasje ved venstre bakdør. Noe senere oppdaget kjøperen også lekkasje flere steder i taket.

Et verksted forsøkte å utbedre lekkasjene i taket, samt ved venstre bakdør. Lekkasjen i taket forsvant ikke, og denne ble derfor på nytt forsøkt utbedret. Kjøperen var imidlertid nå lei av alle manglene og feilene ved bruktbilen, og tok derfor ut stevning med krav om heving.

Det må foreligge en ikke uvesentlig mangel

For at man skal kunne heve et kjøp, må det foreligge en ikke uvesentlig mangel. Utgangspunktet er at det foreligger en mangel hvis bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Videre foreligger det en mangel dersom det er gitt uriktige eller misvisende opplysninger, eller hvis bilen ikke passer til de formålene som tilsvarende biler vanligvis brukes til. Det foreligger også en mangel hvis selgeren har unnlatt å opplyse om forhold som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Fakta

Ved mangelsvurderingen skal tidspunktet risikoen går over på kjøper legges til grunn. Dette betyr at selger som hovedregel har ansvar for mangler som foreligger ved overtakelse, men ikke for mangler som oppstår etter dette. Feil som vises innen seks måneder etter overtakelse, antas å ha eksistert ved risikoens overgang med mindre selger beviser noe annet.

Rettens vurdering

Bilen ble opplyst å være feilfri. Når det ble oppdaget lekkasje flere steder kort tid etter overtakelse var det derfor klart at bilen hadde mangler. Kjøper hadde grunn til å forvente å få en bil som ikke tok inn vann. Videre var det klart at disse feilene forelå på overtakelsestidspunktet. Følgelig kom retten til at lekkasjene utgjorde mangler ved bilen.

Videre vurderte retten hvorvidt manglene ikke var uvesentlig. I denne saken forelå det etter rettens syn et vesentlig avvik mellom det kjøperen kunne forvente, og slik bilen fungerte. Selv om bilen kunne kjøres, måtte det anses som en vesentlig del av bilens egenskaper at den er tett. Manglene ved bilen kunne heller ikke på rimelig måte avhjelpes ved andre misligholdsbeføyelser. Dette ettersom et prisavslag ikke fullt ut kunne kompensere kjøper da det ikke kunne garanteres for at bilen blir tett i fremtiden, og at det allerede har trengt vann inn i bilen som på sikt kan føre til følgeskader. Som følge av dette konkluderte retten med at manglene ikke var uvesentlige.

Avhjelp

Selger gjorde gjeldende at han hadde rett til avhjelp. Retten til avhjelp innebærer at selger har rett til å forsøke å utbedre mangelen. Dersom selger har retten til avhjelp i behold, vil heving og prisavslag være avskåret.

Avhjelp skal skje uten kostnad og vesentlig ulempe for kjøperen. Videre må avhjelp skje innen rimelig tid. I denne saken mente retten at selgeren hadde tapt retten til avhjelp, ettersom selger var blitt gitt flere muligheter til å utbedre manglene, uten at dette førte til tilfredsstillende resultater.

Kjøper fikk heve kjøpet

Etter en samlet vurdering konkluderte retten med at kjøperen hadde rett til å heve kjøpet av bruktbilen. Kjøperen vant dermed saken fullt ut, og fikk sine sakskostnader dekket.

Anne Linn Sørby

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

I mange tilfeller nekter selger å erkjenne at det foreligger mangler ved bilen eller å betale utbedringskostnader. I slike situasjoner anbefales det å bli bistått av en advokat. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bilkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Sorby-Anne-Linn-kopi.jpg

Anne Linn Sørby
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring