Har du kjøpt båt med mangler?

Har du kjøpt båt med feil og mangler? Da kan du ha krav på retting, prisavslag eller heving.

mangler

Hvilken lov gjelder?

Ved kjøp av båt gjelder enten forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Dersom kjøper er en forbruker og selger er en næringsdrivende, som for eksempel en båtbutikk, gjelder forbrukerkjøpsloven. I alle andre båtkjøp kommer kjøpsloven til anvendelse. Kjøpsloven kommer for eksempel til anvendelse i kjøp mellom privatpersoner og mellom næringsdrivende.

Når foreligger det en mangel?

Det er dessverre en del som kjøper båt og opplever at båten ikke er i den tilstanden man hadde forventet. For det første foreligger det en mangel dersom båten ikke samsvarer med det kjøper og selger har avtalt. Hvis det for eksempel er avtalt at båten skal være hvit, vil det foreligge en mangel dersom båten er blå. Dette gjelder selv om den blå båten er like bra som den hvite, eller til og med bedre.

Det vil også foreligge en mangel dersom det er gitt uriktige eller misvisende opplysninger, eller hvis tingen ikke passer for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til. Det samme gjelder hvis selgeren har unnlatt å opplyse om forhold ved båten som kjøper hadde grunn til å regne med å få.

Fakta

Ved bedømmelsen av om tingen har en mangel, skal tidspunktet da risikoen går over på kjøper legges til grunn. Dette innebærer at selger i utgangspunktet har ansvar for mangler som foreligger på overtakelsestidspunktet, men ikke for mangler som oppstår i ettertid. Selger kan imidlertid også bli ansvarlig for mangler som oppstår etter overtakelsestidspunktet. Dette er tilfelle dersom mangelen skyldes kontraktsbrudd fra selgers side, eller i tilfeller der selger har garantert for egenskaper ved båten. 

Er båten solgt “som den er”?

Bruktbåter selges nesten alltid “som den er”. Utgangspunktet ved inntakelse av en slik klausul er at selger fraskriver seg ansvaret for skjulte feil og mangler ved båten. Selv om båten er solgt “som den er” vil du imidlertid alltid kunne gjøre gjeldende krav som følge av at tingen ikke samsvarer med opplysninger selger har gitt om tingen. Det vil også foreligge en mangel dersom selger har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved tingen som han måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. Det samme gjelder dersom tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdende ellers.

Hva kan du kreve dersom det er en mangel ved båten?

Har båten feil eller mangler kan du fremsette krav mot selger. Du har krav på at selger reparerer feilen, omleverer gjenstanden, prisavslag eller heving. I tillegg kan du ha krav på erstatning.

Selv om kjøperen ikke krever det, har selgeren rett til å rette mangelen eller foreta omlevering, når dette kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen. Mange tror at man for eksempel kan kreve nytt drev dersom noe er ødelagt. Dette er imidlertid feil. Kjøper har bare krav på et feilfritt drev, ikke at selger skal erstatte det gamle drevet med et helt nytt.

Dersom retting eller omlevering ikke kommer på tale, eller blir foretatt innen rimelig tid etter at kjøper klaget over feilen, kan kjøper kreve prisavslag eller heve kjøpet. For at kjøper skal kunne kreve heving, må det foreligge et vesentlig kontraktsbrudd.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om båtkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Rolf Odner

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter?

Dersom du har blitt utsatt for et mislykket båtkjøp vil ofte båtforsikringen dekke advokatutgifter opp til kr 100 000,-. I enkelte saker vil også din innboforsikring dekke advokatutgiftene ved kjøp av båt. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen. Vi undersøker alltid om du har krav på rettshjelp.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Rolf-480x480-1.jpg

Rolf Odner
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring