Heve båtkjøp

Har du kjøpt båt med feil og mangler? Da kan du har rett til å heve kjøpet.

heve båtkjøp

Hva betyr det å heve kjøpet?

Å heve båtkjøpet betyr at kjøper får tilbake kjøpesummen, mens selger får tilbake båten. Heving innebærer at partene skal stilles som om avtalen ikke ble inngått.

Hvilken lov gjelder?

Ved kjøp av båt gjelder enten forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Dersom kjøper er en forbruker og selger er en næringsdrivende, som for eksempel en båtbutikk, gjelder forbrukerkjøpsloven. I alle andre båtkjøp kommer kjøpsloven til anvendelse. Kjøpsloven kommer for eksempel til anvendelse i kjøp mellom privatpersoner og mellom næringsdrivende.

Forbrukerkjøpsloven beskytter kjøperen i større grad enn kjøpsloven. Forskjellen mellom disse to lovene viser seg særlig i hevingssituasjoner. I forbrukerkjøpsloven stilles det et mindre strengt krav til mangelens art og betydning enn etter kjøpsloven. I kjøpsloven er vilkåret for heving at mangelen er «vesentlig», mens etter forbrukerkjøpsloven er hevingsvilkåret at mangelen «ikke er uvesentlig». Det innebærer at det vil være “enklere” å heve et båtkjøp etter forbrukerkjøpsloven.

Fakta

Forbrukerkjøpsloven bygger på en presumsjon om at forbrukeren er den svake parten i et kjøpsforhold. Loven er dermed ufravikelig til skade for forbrukeren. Dette innebærer at det aldri kan avtales vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven.

Det må foreligge en mangel

Grunnvilkåret for at man skal kunne heve et båtkjøp er at det må foreligge en mangel ved båten. For det første vil det foreligge en mangel dersom båten ikke samsvarer med det kjøper og selger har avtalt. Hvis det for eksempel er avtalt at båten skal være hvit, vil det foreligge en mangel dersom båten er grå. Dette gjelder selv om den grå båten er like bra som den hvite, eller til og med bedre.

En annen årsak til at det kan foreligge en mangel ved båten, er at den ikke tilfredsstiller kravet til en alminnelig god vare. Høyesterett har uttrykt at dersom kjøper har «skjellig eller rimelig grunn til å besvære seg over tingen», vil det foreligge en mangel.

Det vil også foreligge en mangel dersom det er gitt uriktige eller misvisende opplysninger, eller hvis tingen ikke passer for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til. Det samme gjelder hvis selgeren har unnlatt å opplyse om forhold ved båten som kjøper hadde grunn til å regne med å få.

Fakta

Husk reklamasjon! Oppdager du en mangel må du foreta en reklamasjon overfor selger så raskt som mulig for at du skal kunne gjøre mangelskrav gjeldende. Gjør du ikke dette innenfor lovens frister kan kravet ditt gå tapt. I reklamasjonen må du påberope deg den aktuelle mangelen, og at du på bakgrunn av dette vil gjøre krav gjeldende. Ta kontakt med oss, vi forklarer deg hvordan dette gjøres.

Hevingsvilkåret

For å kunne heve et båtkjøp, må hevingsvilkåret være oppfylt. Hevingsvilkåret er som nevnt forskjellig i forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. I kjøpsloven er vilkåret for heving at mangelen er «vesentlig», mens etter forbrukerkjøpsloven er hevingsvilkåret at mangelen «ikke er uvesentlig». Dette innebærer at terskelen for heving etter forbrukerkjøpsloven er lavere enn etter kjøpsloven.

De samme momentene vil være relevant i hevingsvurderingen etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Det skal foretas en sammensatt helhetsvurdering hvor det blant annet skal legges vekt på avviket fra riktig oppfyllelse, hvilken betydning mangelen har for kjøperen, mangelens art og omfang og om selgeren er å bebreide.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om båtkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Nicolay Carlsen

Advokat/partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter?

Dersom du har blitt utsatt for et mislykket båtkjøp vil ofte båtforsikringen dekke advokatutgifter opp til kr 100 000,-. I enkelte saker vil også din innboforsikring dekke advokatutgiftene ved kjøp av båt. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen. Vi undersøker alltid om du har krav på rettshjelp.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Nicolay-480x480-1.jpg

Nicolay Carlsen
Advokat/partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring