Kjøpt båt med skader under vannlinjen?

Ved kjøp av bruktbåt er det relativt vanlig med tvist om båtens tilstand under vannlinjen. Det kan for eksempel være tvist om fysiske skader, tidligere dårlige reparasjoner, defekter i montering av utstyr eller feil ved utenbordsdrev. Risikoen for skader og feil er der, likevel er det mange som kjøper båt uten å ta den opp på land for å undersøke den.

båt

Kjøper har risikoen

Å kjøpe båt uten å ha sett den under, er i praksis å «kjøpe skroget usett». Utgangspunktet er da at kjøper får risikoen for vanlig slitasje og alder. Hvis selger har gitt spesifikke uttalelser, som for eksempel at skroget er skadefritt, vil selgeren hefte for det. Slike uttalelser bør sikres skriftlig i kontrakt.

Feil oppdaget i ettertid

Tar man ikke opp båten på land før avtaleinngåelsen eller ved levering, og det senere oppdages feil eller skader på båten under vannlinjen, oppstår det to spørsmål. Det første spørsmålet er om skaden var der før levering. Det andre spørsmålet er om kjøper har brukt for lang tid på å oppdage feilen eller skaden, og dermed reklamert for sent.

For at selger skal bli ansvarlig for feilen eller skaden må den ha vært til stede før levering. Blir båten tatt opp lenge etter levering, og det blir oppdaget feil eller skader, vil det være vanskelig å konstatere at forholdet forelå på leveringstidspunktet. Ofte vil det være tvil, og som regel går den tvilen utover kjøper. Dette som følge av at det er kjøper som må sannsynliggjøre at skaden/feilen forelå før levering. Jo lengre tid det går, desto vanskeligere blir det å sannsynliggjøre dette.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Etter kjøpsloven § 31 har kjøper en plikt til å undersøke tingen etter levering. Dette for å kontrollere at den er mangelfri. Kjøper skal undersøke tingen «så snart han etter forholdene har rimelig høve til det». Dette betyr at man ikke bør unnlate å ta opp båten for å undersøke skroget, og at man heller ikke burde vente lenge med det. Undersøker man ikke båten innen rimelig tid, vil eventuelle skader være kjøpers egen risiko.

Hvis ikke det er mulig å ta opp båten i nærmeste fremtid, er det viktig at kjøper og selger avtaler hva som skal gjelde. Det beste er en skriftlig garanti fra selger om at båten er skadefri under vannlinjen. Et eksempel på en avtale kan være at risikoen for feil går over på kjøper etter et gitt tidspunkt. Frem til dette tidspunktet er det selger som har risikoen for feil og skader. Tidsrommet bør være langt nok til at det er sikkert at kjøper rekker å ta opp båten for å undersøke den.

Har du kjøpt båt med skader eller feil?

Da kan du ha krav på retting, prisavslag eller heving. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om båtkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Anne Linn Sørby

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter?

Dersom du har blitt utsatt for et mislykket båtkjøp vil ofte båtforsikringen dekke advokatutgifter opp til kr 100 000,-. I enkelte saker vil også din innboforsikring dekke advokatutgiftene ved kjøp av båt. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen. Vi undersøker alltid om du har krav på rettshjelp.

 

– Advokaten jeg hadde fra Osloadvokatene er en Harvey Specter!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Sorby-Anne-Linn-kopi.jpg

Anne Linn Sørby
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring