Plastpest på eldre båter – ikke mangel

I en dom fra Oslo tingrett er det nå slått fast at plastpest på eldre båter ikke er anse som en mangel.

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, reklamasjon, reklamasjonsfrister, verkstedet, arbeid, plastpest

Hva er plastpest?

Plastpest oppstår når forurenset vann trenger gjennom gel-coaten og inn i selve plasten/laminatet. Dette fører til en kjemisk reaksjon som gjør at gass dannes. Denne gassen forårsaker blærer i overflaten med et eddik-luktende innhold, som er det klassiske symptomet på plastpest. Størrelsen på blærene kan variere fra et knappenålshode til tykkelsen på en tommelfinger.

Hvis det ikke blir gjennomført reparasjoner, vil plasten over tid råtne og miste sin styrke. Det er derfor viktig å være oppmerksom på om båten har plastpest, slik at eventuelle tiltak kan iverksettes.

Sakens bakgrunn

Dommen fra Oslo tingretten handlet om en båt fra 1974, som på kjøpstidspunktet ikke hadde vært på land på to år. Da kjøperen tok båten på land kort tid etter kjøpet, oppdaget han at den hadde plastpest. Han reklamerte da umiddelbart på kjøpet og krevde heving av kjøpet samt erstatning.

En sakkyndig undersøkte båten og bekreftet at den hadde plastpest. Det ble målt stort fuktinnhold i undervannsskroget og påvist blærer med innhold som samsvarer med plastpest. Selgeren bestred ikke at det var plastpest på båten, men hevdet at han ikke visste om tilstanden ettersom båten ikke hadde vært på land de siste to årene før salget. Selgeren mente derfor at det ikke forelå noen brudd på opplysningsplikten. Videre hevdet selgeren at plastpesten ikke gjorde at båten var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen kunne forvente av en gammel båt, og motsatte seg dermed kjøperens hevingskrav.

Plastpesten var en “skjult feil”

Tingretten startet med å vurdere om det forelå brudd på opplysningsplikten ettersom selgeren i opplysningsskjemaet hadde krysset av for “nei” på om båten hadde plastpest. Det var imidlertid ingenting som tydet at selgeren var klar over plastpesten, og det forelå derfor ikke mangel på dette grunnlaget. Videre fant ikke domstolene det sannsynliggjort at plastpesten faktisk påvirket båtens styrke eller bruk, og det var uklart om det krevdes reparasjoner. I tillegg må man forvente plastpest på eldre båter generelt. Tingretten konkluderte derfor med at plastpesten ikke utgjorde en mangel ved båtkjøpet.

Dommens betydning

Dommen bygger på selgers eventuelle ansvar etter kjøpslovens alminnelige regler om mangler. Det var nemlig ikke avtalt salg “som den er”. Rettens bedømmelse er derfor i prinsippet strengere overfor selger enn hva som hadde vært tilfelle ved et “som den er”-salg. Dommen gir en “ren” vurdering av om plastpest utgjør en kjøpsrettslig mangel, noe som gir domsgrunnene ekstra tyngde. Det kan dermed nå anses som fastslått at plastpest på eldre båter ikke kan anses som mangel så lenge det er en skjult feil. Dersom det er gitt konkrete opplysninger eller selger må anses for å ha kjent til plastpesten, vil imidlertid situasjonen være annerledes.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om kjøp og salg av båt. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Anne Linn Sørby

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Dekker båtforsikringen advokatutgifter?

I saker om båtkjøp dekker ofte båtforsikringen  advokatutgifter opp til kr 100 000,-. I enkelte saker vil også din innboforsikring dekke advokatutgiftene ved kjøp av båt. En innboforsikring gjelder som hovedregel i alle typer saker du kommer opp i som privatperson, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Sorby-Anne-Linn-kopi.jpg

Anne Linn Sørby
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring