Når verkstedet utfører “ubestilt” arbeid

I enkelte tilfeller utfører verkstedet “ubestilt” tilleggsarbeid som faller utenfor oppdragsbeskrivelsen. Kan verkstedet i slike tilfeller kreve pristillegg?

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, reklamasjon, reklamasjonsfrister, verkstedet, arbeid

Hva er avtalt?

Det er avtalen mellom forbrukeren og håndverkeren som er grunnlaget for hvilket arbeid som skal utføres. Hva som er avtalt, beror på en vurdering av kommunikasjonen som har funnet sted mellom partene. Ofte er kommunikasjonen dels muntlig og dels skriftlig, noe som gjør det vanskelig å dokumentere og tolke hva som er sagt. Som regel vil håndverkeren være oppmerksom på å ikke gjøre arbeid utover det som er avtalt, ettersom vedkommende da risikerer å ikke få vederlag for arbeidet. Under arbeidet kan det imidlertid oppdages uforutsette ting, og det kan bli behov for å gjøre arbeid utover det avtalte. I slike situasjoner blir spørsmålet om håndverkeren har rett til å utføre arbeid utover det avtalt og om vedkommende har rett til pristillegg for det.

Arbeid utover det avtalte

Hvis avtalen mellom partene regulerer når det kan utføres tilleggsarbeid, er det denne avtalen som gjelder. Er det ingen slik avtale, vil det være håndverkertjenesteloven som regulerer forholdet.

Etter håndverkertjenesteloven § 9 er utgangspunktet at håndverkeren skal kontakte forbrukeren ved behov for tilleggsarbeid. Hvis det ikke er mulig å få kontakt med forbrukeren eller forbrukeren bruker urimelig lang tid på å svare, kan tilleggsarbeid likevel utføres dersom forbrukeren må antas å ville ha tilleggsarbeidet utført, og prisen for arbeidet er lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten. En håndverker har imidlertid plikt til å utføre tilleggsarbeid dersom arbeidet ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren.

Pristillegg

Hvis avtalen mellom partene regulerer når det kan kreves pristillegg, er det denne avtalen som gjelder. Er det ingen slik avtale, er det håndverkertjenesteloven § 33 som regulerer forholdet. Det fremgår av bestemmelsen at pristillegg kan kreves for tilleggsarbeid, når det godtgjøres at arbeidet ikke omfattes av oppdraget og er utført i samsvar med håndverkertjenesteloven § 9. Med andre ord kan det kreves pristillegg når håndverkeren har rett til å utføre tilleggsarbeid.

Fakta

Det kan også kreves pristillegg for ekstra materialer og arbeid som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side.

Hvor stort pristillegg kan håndverkeren kreve?

Når prisen ikke følger av avtalen, fremgår det av håndverkertjenesteloven § 32 at prisen skal regnes ut på vanlig måte for tilsvarende tjenester på avtaletiden. Prisen skal altså settes til gjengs pris, som tilsvarer prisen for tilsvarende arbeid. Fins det ingen slik gjengs pris, skal forbrukeren betale det som anses rimelig ut fra tjenestens art, omfang, utføring og øvrige forhold.

Helene Jameson Skrede (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om håndverkertjenester og pristillegg. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Skrede-Helene-kopi.jpg

Helene Jameson Skrede (Permisjon)
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring