Er skader på hjemmekontor å anse som yrkesskade?

Nylig behandlet lagmannsretten en sak om en kvinne som tråkket over på hjemmekontor. Spørsmålet i saken var om skaden kunne anses for å ha oppstått mens kvinnen var “i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden”.

hjemmekontor

Sakens bakgrunn

Saken handlet om en kvinne som tråkket over på hjemmekontor mens hun var på vei for å spise lunsj i hagen. Som følge av overtråkket ble hun 50 % arbeidsufør.

Yrkesskade

Det fremgår av folketrygdloven § 13-6 (2) at yrkesskadebegrepet omfatter skader og sykdommer som oppstår mens arbeidstakeren “er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden”. Dersom du har fått en yrkesskade kan du ha krav på yrkesskadeerstatning. Erstatningen skal dekke påførte og fremtidige utgifter, tapt arbeidsevne i hjemmet, inntektstap og menerstatning.

Lagmannsrettens vurdering

Regjeringsadvokaten anførte på vegne av NAV at skaden hadde en nærmere tilknytning til kvinnens private sfære enn til selve arbeidet. Advokaten mente således at en lunsjpause på hjemmekontor ikke kan likestilles med en lunsjpause på arbeidsstedet. Lagmannsretten var ikke enig med regjeringsadvokaten. Lagmannsretten mente at en matpause er en naturlig del av arbeidsdagen. Kvinnen fikk derfor medhold, og ble tilkjent yrkesskadeerstatning.

Erstatning for tapt inntekt etter yrkesskade

Har du har fått en skade på jobb, kan dette føre til at du må være borte fra arbeidet i en kortere eller lengre periode. Da kan du ha krav på erstatning for inntektstapet ditt. I denne artikkelen gir våre advokater råd om hva du bør gjøre for sikre deg riktig erstatning dersom du er utsatt for en yrkesskade.

skilsmisse, ektefellebidrag, Korona yrkessykdombarnet bo, gjøre sagt opp, Yrkesskade,, fusk, Tapt inntekt yrkesskade

Yrkesskade på obligatoriske treningsøvelser

Ansatte innenfor politiet, fengsel- eller brannvesenet må gjennomgå ulike obligatoriske treningsøvelser og kurs knyttet til stillingen. Skader som er pådratt under slike øvelser vil normalt ikke oppfylle kravene til yrkesskadeerstatning. Dermed har flere studenter og ansatte et svakt vern dersom de skulle bli skadet under en slik øvelse.

Obligatorisk treningsøvelse yrkesskade,

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring