Falt på isen, fikk 1,9 millioner

Fallulykker er vanlige

Fallulykker er en ulykkestype som er svært fremtredende på norske arbeidsplasser. Spesielt bygg- og anleggsbransjen har registrert mange fallulykker. Enkelte fallulykker er dramatiske og ender med store skader eller dødsfall, mens andre fremstår som mindre alvorlige. Men også mindre fallulykker kan medføre høy invaliditetsgrad.

Tilsynelatende liten skade

Osloadvokatene representerte en mann som hadde sklidd på isen mens han var på jobb. Det så tilsynelatende ut som en helt “vanlig” skade med smerter i hånd og albue. Røntgenbildene viste ingen tegn til brudd. I løpet av et par måneder ble det imidlertid klart at skaden var det som kalles komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS).

Hånden kunne ikke brukes

Mannen greide til slutt ikke å bruke hånden. Den var hoven, kald og smertefull. I tillegg var bevegeligheten i fingrene svært nedsatt. Hånden var dermed blitt nærmest ubrukelig.

Varig medisinsk invalid

Med en hoven og smertefull hånd ble det klart at mannen ikke lenger kunne fungere i arbeidslivet. Fallet på isen – som i utgangspunktet så ufarlig ut – hadde gjort mannen 50% varig medisinsk invalid.

1,9 millioner i erstatning

Ulykken hadde skjedd på jobb og var dermed en yrkesskade. Ettersom mannen ikke lenger fungerte i arbeidslivet hadde han lidt et økonomisk tap som måtte erstattes. Med bistand fra advokat Henriksen ble det forhandlet frem en avtale med yrkesskadeforsikringen. Mannen fikk 1,9 millioner kroner i erstatning.

CPRS blir misforstått av helsevesenet

Fallet på isen hadde gitt en høy invaliditetsgrad som følge av denne diagnosen og som igjen ga høy erstatning. Det hadde tatt over ett år fra mannen hadde falt på isen til skaden for første gang ble avdekket på røntgen. Det var vanskelig å diagnostisere skaden. Det er dermed grunn til å tro at det er flere mennesker der ute som sliter med tilsvarende lidelser.

Mange er forsikret

Stadig flere arbeidsgivere forsikrer sine ansatte også når de er på vei til eller fra jobb, enkelte er også forsikret for fritidsskader. Dette innebærer at du kan ha krav på erstatning hvis du faller på vei hjem. Skader du deg på jobb har du krav på erstatning selv om ingen er skyld i skaden.

Du kan ha krav på erstatning

Har du skadet deg på jobb eller i fritiden? Kontakt Osloadvokatene og få bistand av noen av de dyktigste erstatningsadvoktene i landet. Våre advokater har mange års erfaring fra erstatningssaker og hjelper deg å få det du har krav på fra forsikringsselskapet eller staten.

NAV snudde etter avslag på sykepenger grunnet yrkesskade

Kvinnen fikk avslag på søknad om sykepenger fra NAV etter en yrkesskade.

NAV avslo sykepenger

Hun søkte NAV om sykepenger etter at hun ble utsatt for en yrkesskade. Hun hadde hatt et fall på jobben og dette fallet hadde ført til at klient hadde blitt sittende i rullestol i flere måneder etter arbeidsulykken.

NAV nektet henne sykepenger fordi hun ikke hadde lang nok opptjeningstid i folketrygden. Nav viste til folketrygdloven § 8-2 og mente at bestemmelsen ikke var oppfylt. Klient fikk dermed ikke utbetalt noe som helst mens hun satt i rullestol.

Kvinnen kontaktet Osloadvokatene. Etter å ha gjennomgått dokumentene og lest loven grundig fant Osloadvokatene ut at NAV ikke hadde tolket reglene riktig. Osloadvokatene fant ut at folketrygdloven § 8-2 ikke kunne brukes i saker om yrkesskade.

Klage til NAV

Osloadvokatene sendte deretter inn en klage på vegne av klient. I klagen ble det argumentert med at regelen ikke gjelder ved yrkesskader. Begrunnelsen er jo nettopp at skader i arbeidslivet like gjerne kan skje første som siste arbeidsdag og da er det urimelig å ha forskjellige regler avhengig av når du blir skadet.

NAV måtte snu

Osloadvokatene vant klagesaken og NAV måtte oppheve sitt avslag. Det ble deretter truffet nytt vedtak hvor klient fikk 100 % sykepenger og i tillegg fikk klient både etterbetalt det hun hadde gått glipp av og i tillegg fikk klient dekket advokatutgifter. Klient ble kjempeglad etter først å få 0,- pr mnd til deretter å få 100% sykepenger.

NAV kan gjøre feil og at det derfor er lurt å kontakte advokat om du er i tvil om NAV har fattet et korrekt vedtak i saken din. Som regel dekker fri rettshjelp eller NAV advokatutgiftene i slike saker.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring