Falt på isen, fikk 1,9 millioner

Fallulykker er vanlige

Fallulykker er en ulykkestype som er svært fremtredende på norske arbeidsplasser. Spesielt bygg- og anleggsbransjen har registrert mange fallulykker. Enkelte fallulykker er dramatiske og ender med store skader eller dødsfall, mens andre fremstår som mindre alvorlige. Men også mindre fallulykker kan medføre høy invaliditetsgrad.

Tilsynelatende liten skade

Advokat Stian Henriksen representerte en mann som hadde sklidd på isen mens han var på jobb. Det så tilsynelatende ut som en helt «vanlig» skade med smerter i hånd og albue. Røntgenbildene viste ingen tegn til brudd. I løpet av et par måneder ble det imidlertid klart at skaden var det som kalles komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS).

Hånden kunne ikke brukes

Mannen greide til slutt ikke å bruke hånden. Den var hoven, kald og smertefull. I tillegg var bevegeligheten i fingrene svært nedsatt. Hånden var dermed blitt nærmest ubrukelig.

Varig medisinsk invalid

Med en hoven og smertefull hånd ble det klart at mannen ikke lenger kunne fungere i arbeidslivet. Fallet på isen – som i utgangspunktet så ufarlig ut – hadde gjort mannen 50% varig medisinsk invalid.

1,9 millioner i erstatning

Ulykken hadde skjedd på jobb og var dermed en yrkesskade. Ettersom mannen ikke lenger fungerte i arbeidslivet hadde han lidt et økonomisk tap som måtte erstattes. Med bistand fra advokat Henriksen ble det forhandlet frem en avtale med yrkesskadeforsikringen. Mannen fikk 1,9 millioner kroner i erstatning.

CPRS blir misforstått av helsevesenet

Fallet på isen hadde gitt en høy invaliditetsgrad som følge av denne diagnosen og som igjen ga høy erstatning. Det hadde tatt over ett år fra mannen hadde falt på isen til skaden for første gang ble avdekket på røntgen. Det var vanskelig å diagnostisere skaden. Det er dermed grunn til å tro at det er flere mennesker der ute som sliter med tilsvarende lidelser.

Mange er forsikret

Stadig flere arbeidsgivere forsikrer sine ansatte også når de er på vei til eller fra jobb, enkelte er også forsikret for fritidsskader. Dette innebærer at du kan ha krav på erstatning hvis du faller på vei hjem. Skader du deg på jobb har du krav på erstatning selv om ingen er skyld i skaden.

Du kan ha krav på erstatning

Har du skadet deg på jobb eller i fritiden? Kontakt Osloadvokatene og få bistand av noen av de dyktigste erstatningsadvoktene i landet. Våre advokater har mange års erfaring fra erstatningssaker og hjelper deg å få det du har krav på fra forsikringsselskapet eller staten.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no