Noe falt ned fra taket mitt og skadet en forbipasserende – Hva må jeg stå ansvarlig for?

Om noe falt fra taket ditt og skadet en tilfeldig forbipasserende, vil du som eier kunne være ansvarlig for skaden som har oppstått. Det grunnet at du som eier vil være nærmere til å bære risikoen enn en tilfeldig forbipasserende.

sykemelding, oppsigelse, artist, avlyser

Jeg har vedlikeholdt huset mitt på en tilstrekkelig måte, er jeg fortsatt ansvarlig for skaden?

Det vil ha betydning om du har vedlikeholdt huset ditt på en tilstrekkelig måte. Dersom huset ikke har særpreg eller ekstraordinære faremomenter, vil tilstrekkelig vedlikehold være nok. Det vil være flere faktorer som vil virke inn på om du er ansvarlig for skaden eller ei. Hva som er særpreg eller ekstraordinære faremomenter ved et hus er ikke lovbestemt. Om det ikke huset har noe særpreg eller ekstraordinære faremomenter vil en huseier ikke være erstatningsansvarlig om det er gjort tilstrekkelige tiltak og det var utenfor huseier sin makt å hindre uhellet.

Har huset ditt et særpreg eller ekstraordinært faremoment som har falt ned og truffet en tilfeldig forbipasserende vil du kunne bli ansvarlig. I slike tilfeller vil det at du har foretatt tilstrekkelig vedlikehold ikke være nok. Det må foreligge andre grunner til at du ikke skal måte betale erstatning.

I områder der det er tungt trafikkerte ferdselsveier vil det stilles strengere krav til vedlikehold.

Fakta

Særpreg og ekstraordinært faremoment er to vide begreper, tidligere har mønepanne og gesims blitt ansett som et særpreg ved bygningen. En isklump har ikke blitt ansett som et særpreg eller ekstraordinært faremoment.

Personen har selv bistått til at skaden har oppstått

Har personen selv bistått til enten at skaden oppsto eller at skaden ble forverret, vil erstatningen kunne avkortes. I enkelte tilfeller vil kravet om erstatning falle helt bort. Eksempler på medvirkning kan være å ferdes ute når det er kraftig vind. Det kan også være om en har valgt å ignorere skilt som advarer mot mulige farer.

Hvor mye må jeg betale i erstatning om en gjenstand har falt fra taket mitt?

Dersom du blir funnet erstatningsansvarlig vil du være ansvarlig for å dekke økonomiske tap og utgifter den skadelidte har lidt. Det kan være økonomiske tap ved at den skadde ikke kan jobbe, eller utgifter for behandling ved sykehusinnleggelse.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring