Svikt i barnevernet førte til at kvinne fikk millionerstatning

Bekymringsmeldinger om husbråk, rus, vold og stjeling var ikke nok for at barnevernet grep inn. Nå må kommunen betale 1,2 millioner kroner i erstatning til den unge kvinnen.

fusk på eksamen, mobbing, uføretrygd, voldsoffererstatningslov, pasientskade, bistandsadvokat, sykepenger, sykemeldt, voldsoffererstatning, egenmelding, sykepenger, permittering, arveoppgjøret, overtidsarbeid, forloddskrav, hjemmekontor, skilsmissefellen, varsel, barnevernet, millionerstatning

Sakens bakgrunn

Saken handlet om en ung kvinne som hadde hatt en svært utfordrende oppvekst. Barnevernet hadde mottatt flere bekymringsmeldinger om henne, som blant annet omhandlet husbråk hvor foreldrene var beruset og sloss. I tillegg ble jenta passet på av familiemedlemmer som var tydelig beruset. I en av bekymringsmeldingene var det for eksempel påpekt at jenta ble passet på av en tante som hadde “store problemer med å gå”. Da kvinnen var seks år, ble barnevernet varslet om at moren bevisst utnyttet barnet til å stjele i dagligvarebutikker, uten at tiltak ble iverksatt.

Senere ble det fattet vedtak om omsorgsovertakelse for jenta, og hun tilbrakte en periode på institusjon før hun ble plassert i et fosterhjem. Kvinnen hevdet imidlertid at Oslo kommune handlet uaktsomt ved å unnlate å gripe inn tidligere, til tross for deres kjennskap til omfattende omsorgssvikt i hjemmet. Hun gikk derfor til sak mot kommunen med krav om erstatning.

Erstatning

En sentral del i erstatningssaken var de psykiske lidelsene kvinnen mente den vanskelige oppveksten resulterte i. Kommunen erkjente at de hadde opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Videre fant retten det sannsynliggjort at dersom kommunen hadde grepet inn tidligere, hadde kvinnen hatt langt mindre alvorlige skader enn hun har i dag. Det forelå derfor grunnlag for erstatning. Kvinnen ble tilkjent erstatning på 1,2 millioner, og kommunen måte betale kvinnens saksomkostninger på 750 000 kr.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i erstatningssaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring