Viktig avgjørelse fra Høyesterett om erstatning i naboforhold

Nylig avgjorde Høyesterett en sak om erstatning i et naboforhold. Dommen omhandler prinsipiell erstatningsrett, og må således anses viktig for løsningen av fremtidige lignende saker.

sameiekontrakt, korttidsutleie, brygge, setningsskader, syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, strandsonen, depositumspengene, plan- og bygningsloven, innløsning, festetomt, brygge, dispensasjon, punktfeste, rådighetsinnskrenkninge, offentlige godkjennelser, eiendomsgrenser, ferien, ferie, erstatning, naboforhold

Sakens bakgrunn

Saken handlet om en huseier som skulle bore etter grunnvarme for å skaffe billig energi. Dette foregår ved at man borer seg flere hundre meter ned i grunnfjellet, for så å pumpe opp energien fra det varme fjellet. Etter at huseieren hadde boret etter grunnvarme begynte naboens hus å få setningsskader. Dette skyldtes at boringen hadde fått grunnvannet til å renne bort, slik at løsmassene under naboens hus krympet. Som følge av dette ble naboens hus ubeboelig og ansett for å være kondemnabelt.

Erstatning

For å ha krav på erstatning må fire vilkår være oppfylt. Det må foreligge et økonomisk tap, ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og årsakssammenhengen må være adekvat. Vilkåret om adekvans innebærer at årsakssammenhengen må være påregnelig og tilstrekkelig nær. For Høyesterett kokte denne saken i stor grad ned til en adekvansvurdering.

Høyesteretts vurdering

I forbindelse med adekvansvurderingen uttalte Høyesterett at det også vil være relevant å legge vekt på alminnelige risikofordelings- og rimelighetsvurderinger. I denne sammenheng vil det kunne spille en rolle hvem som enklest kan pulverisere tapet. Som et utgangspunkt vil det være brønnboreforetaket som vil være ansvarsforsikret, mens det er tvilsomt om vanlige husforsikringer dekker setningsskader som følge av brønnboring i nabolaget. Dette kunne peke mot at det var brønnboerforetaket som skulle anses ansvarlig. I dette tilfellet var imidlertid huseieren et selskap. Huseieren ble derfor holdt solidarisk ansvarlig for skadene, sammen med boreselskapet og forsikringsselskapet.

Høyesterett uttalte at det kan være urimelig for en vanlig huseier, som skal bore etter grunnvarme, å bli ansvarlig for at naboens hus ramler sammen. I den grad valget står mellom de to naboene, er det imidlertid “uansett mindre urimelig at tapet rammer den som faktisk har fått boret brønnen i egen interesse, enn naboen som har fått huset skadet”. Som følge av dette konkluderte Høyesterett med at huseieren var erstatningsansvarlig.

Dommens betydning

Dommen omhandler prinsipiell erstatningsrett, og avklarer viktige forhold om objektivt erstatningsansvar etter naboloven og vilkåret om adekvans. Dommen vil derfor kunne få stor betydning for andre erstatningssaker i naboforhold.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i erstatningssaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring