Er skader på hjemmekontor å anse som yrkesskade?

Nylig behandlet lagmannsretten en sak om en kvinne som tråkket over på hjemmekontor. Spørsmålet i saken var om skaden kunne anses for å ha oppstått mens kvinnen var “i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden”.

hjemmekontor

Sakens bakgrunn

Saken handlet om en kvinne som tråkket over på hjemmekontor mens hun var på vei for å spise lunsj i hagen. Som følge av overtråkket ble hun 50 % arbeidsufør.

Yrkesskade

Det fremgår av folketrygdloven § 13-6 (2) at yrkesskadebegrepet omfatter skader og sykdommer som oppstår mens arbeidstakeren “er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden”. Dersom du har fått en yrkesskade kan du ha krav på yrkesskadeerstatning. Erstatningen skal dekke påførte og fremtidige utgifter, tapt arbeidsevne i hjemmet, inntektstap og menerstatning.

Lagmannsrettens vurdering

Regjeringsadvokaten anførte på vegne av NAV at skaden hadde en nærmere tilknytning til kvinnens private sfære enn til selve arbeidet. Advokaten mente således at en lunsjpause på hjemmekontor ikke kan likestilles med en lunsjpause på arbeidsstedet. Lagmannsretten var ikke enig med regjeringsadvokaten. Lagmannsretten mente at en matpause er en naturlig del av arbeidsdagen. Kvinnen fikk derfor medhold, og ble tilkjent yrkesskadeerstatning.

Fakta

Dette er en prinsipiell sak om hvilke skader på hjemmekontor som omfattes av yrkesskadebegrepet. Flere arbeider hjemmefra enn tidligere, og det er derfor nødvendig med en avklaring av hvilke skader som dekkes av trygdeytelser. Regjeringsadvokaten har på vegne av NAV anket dommen til Høyesterett. Hvis lagmannsrettens konklusjon blir stående, vil dommen innebære en utvidelse av yrkesskadedekningen.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om yrkesskade. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I saker om yrkesskade dekkes dine advokatutgifter som regel av forsikringsselskapet. Advokatutgiftene er nemlig en del av ditt tap som du ikke ville hatt uten skaden, på samme måte som legeutgifter og liknende. Kravet sendes til det forsikringsselskapet som arbeidsgiver har tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring hos.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om din sak. Vi undersøker alltid om du har krav på rettshjelp.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring