Dekker yrkesskadeforsikringen ansatte på hjemmekontor?

Nylig avviste Høyesterett anken i en sak som gjaldt spørsmål om yrkesskadedekning på hjemmekontor. Dette innebærer at det nå skal en del til for å få godkjent skader som oppstår på hjemmekontor som yrkesskade. Fortvil imidlertid ikke, med bistand fra våre dyktige og erfarne advokater øker sjansen for å få slike skader godkjent. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

fusk på eksamen, mobbing, uføretrygd, voldsoffererstatningslov, pasientskade, bistandsadvokat, sykepenger, sykemeldt, voldsoffererstatning, egenmelding, sykepenger, permittering, arveoppgjøret, overtidsarbeid, forloddskrav, hjemmekontor

Sakens bakgrunn

Saken handlet om en arbeidstaker som hadde falt og skadet håndleddet og ryggen på vei ut i sin private bil utenfor sitt eget hjem. Den aktuelle dagen hadde arbeidstakeren startet arbeidsdagen på hjemmekontor, for deretter å skulle dra til et oppdrag på et av sine faste arbeidssteder. Spørsmålet i saken var om skadene kunne anses som yrkesskade etter folketrygdloven.

Fakta

Det fremgår av folketrygdloven § 13-6 (2) at yrkesskadebegrepet omfatter skader og sykdommer som oppstår mens arbeidstakeren "er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden".

Lagmannsrettens vurdering

Partene var enige om at skadene oppstod “i arbeid” og “i arbeidstiden”. Det omtvistede spørsmålet var om skadene kunne anses for å ha oppstått “på arbeidsstedet”. Lagmannsretten uttalte at det avgjørende for om skadene kunne anses for å ha skjedd “på arbeidsstedet”, var om arbeidets art den aktuelle dagen gjorde det naturlig og nødvendig å ha hjemmekontor.

I den aktuelle saken nødvendiggjorde ikke det oppdraget arbeidstakeren skulle reise til, at vedkommende først jobbet hjemmefra. Arbeidstakeren kunne like gjerne ha reist til kontoret og videre til oppdraget derfra. Det var heller ikke noe ved de konkrete arbeidsoppgavene den aktuelle dagen som nødvendiggjorde hjemmekontor. Lagmannsretten konkluderte derfor med at skadene ikke kunne anses som yrkesskade etter folketrygdloven.

Dommens betydning

Lagmannsrettsavgjørelsen viser at arbeidstakere på hjemmekontor kun er yrkesskadedekket når arbeidets art gjør det naturlig og nødvendig med hjemmekontor. Man er derfor som hovedregel ikke yrkesskadedekket om man har hjemmekontor av praktiske grunner. Ingen saker er imidlertid like, og det fins flere nyanser. Vi har flere dyktige advokater med lang erfaring i saker om yrkesskader. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om yrkesskade. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring