Ble truffet av en løs gjenstand da jeg var ute og gikk – Kan jeg få erstatning?

Har du vært ute og gått, også blitt truffet av en løs gjenstand som faller fra et hus? Huseieren vil kunne bli stående ansvarlig for de skader og eventuelle økonomiske tap/utgifter du har lidt.

En tilfeldig forbipasserende burde ikke måtte bære det økonomiske tapet

En huseier kan ikke utsette andre tilfeldig forbipasserende for fare. Det vil derfor være naturlig å stille strenge krev til vedlikehold, slik at tilfeldig forbipasserende ikke blir truffet av løs gjenstand som faller ned fra tak. Det vil stilles et strengere krav til vedlikehold om leiligheten eller huset ligger ved en travel/svært trafikkert gate.

Huseier mener han ikke har gjort noe galt

Har man en gesims eller annet som gir bygningen særpreg, vil en eier måtte stå ansvarlig for eventuelle skader som oppstår. Bygningen kan være i perfekt tilstand og tilstrekkelig vedlikeholdt, men om du blir skadet vil huseier fortsatt kunne bli stående ansvarlig for å betale erstatning. Det er med andre ord ikke noe krav om at huseier har handlet galt eller at det er mangelfull vedlikehold om det er et ekstraordinært faremoment ved bygningen.

Fakta

Det er et krav om at personen som har blitt skadet ikke har handlet uaktsomt. En uaktsom oppførsel kan være å bevege seg ute når det er kraftig vind, eller å ikke følge skilt om risikoen for at istapper kan falle ned fra taket. Har du handlet uaktsomt vil du selv være ansvarlig for skaden du har blitt påført.

Utbetaling av erstatning

Hvor mye som skal utbetales i erstatning vil være en skjønnsmessig vurdering som vil vurderes ut fra de konkrete forholdene i saken. Vurderingen vil blant annet ta utgangspunkt i hvor uaktsomt eieren av bygningen har vært, og hvilke skade som har skjedd.

Medvirkning

Om personen som er skadet har handlet på en slik måte at en selv kan bli bebreidet for at skaden har skjedd, vil erstatningen kunne forkortes. Det kan være tilfeller der den skadde personen selv er ansvarlig for at skaden oppsto eller at den ble tydelig forverret. Dette kalles å ha medvirket til skaden.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Advokaten jeg hadde fra Osloadvokatene er en Harvey Specter!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring