Yrkesskadeerstatning etter ryggskade

Hva har du krav på dersom du pådrar deg en ryggskade på jobb?

Ryggskade yrkesskade

 

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en skade som skyldes en arbeidsulykke. En arbeidsulykke er en hendelse som skyldes en plutselig og uventet ytre hending. Det regnes også som en arbeidsulykke dersom en ytre hending medfører en påkjenning eller belastning  som er usedvanlig, sett opp mot det som er normalt i arbeidet.

For at en ryggskade skal gi krav på yrkesskadeerstatning må derfor ryggskaden skyldes en plutselig og uventet ytre hending, eller en belastning som er usedvanlig i arbeidet.

Ryggskade

Begrepet “ryggskade” omfatter mange ulike former for skade og av varierende alvorlighetsgrad. I det mest alvorlige tilfellet kan man bli skadet for livet med en ryggskade.

Enkelte ryggskader som har gitt krav på yrkesskadeerstatning er:

 • bruddskader
 • prolaps
 • nerveskader

Ryggskade som yrkesskade

Dersom ryggskaden skyldes en arbeidsulykke vil du ha krav på yrkesskadeerstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap og ytelser fra folketrygden.

Yrkesskadeerstatningen vil omfatte tapet du har lidt. Det kan være:

 • Tapt inntekt
  Både tapt og fremtidig tap av inntekt kan du kreve erstattet
 • Merutgifter
  Kostnader som du har fått som følge av ryggskaden vil du ha krav på at blir dekket
 • Menerstatning
  Dersom du har fått en varig medisinsk invaliditet kan du ha krav på menerstatning for tapt livsutfoldelse.

Børge Ongstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Kan jeg få gratis advokathjelp i yrkesskadesaker?

Våre advokater i Osloadvokatene vil sende regningen for sitt arbeid direkte til forsikringsselskapet. Den som er skadet slipper dermed som å dekke advokatutgifter med egne midler, selv ingen egenandel.

Advokatutgifter løper ikke før vi er enige om oppdrag. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

 


 

– Jeg tok kontakt med Osloadvokatene og kan anbefale de på det varmeste. En utrolig dyktig og seriøs advokat. Har alltid følt meg trygg med advokaten ved min side. Vil også nevne at det sitter 2 veldig blide og hyggelige damer i resepsjonen som alltid gir en varme velkomst. Takk for god hjelp hos dere :)

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/480x480_Ongstad_Borge-kopi.jpg

Børge Ongstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring