Menerstatning som følge yrkesskade

Hovedregelen ved erstatning er at du har krav på full erstatning. Dette betyr at du skal stilles økonomisk som om ikke yrkesskaden skjedde, men har du rett for erstatning for ulempene som er av ikke-økonomisk art (menerstatning) ?

skilsmisse, søke om skilsmisse, fallskade yrkesskade, Menerstatning yrkesskade

Hva er menerstatning?

Menerstatning er en erstatning som skal kompensere for tapt livsutfoldelse. Det er altså en erstatningspost som avviker fra utgangspunktet om at det kun er økonomisk tap som erstattes ettersom det utbetales erstatning for ikke-økonomiske forhold. Dersom du ønsker å lese mer om erstatning for tapt inntekt, merutgifter eller andre økonomiske tap kan du gjøre det her.

Menerstatning er en objektiv vurdering av graden av medisinsk invaliditet. Medisinsk invaliditet er ikke knyttet til arbeidsevne og omfanget av menerstatningen avhenger kun av graden av medisinsk invaliditet, ikke hvilken inntekt den skadelidte har.

Krav om yrkesskadeerstatning kan rettes mot NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap.

Vilkår for menerstatning

Vilkårene for menerstatning er at det foreligger en varig og betydelig skade av medisinsk art. 

Med varig menes ikke livsvarig. Det er slått fast i rettspraksis at den medisinske invaliditeten må vare i minst 10 år.

I forskrift om menerstatning ved yrkesskade § 3 er den nedre terskelen for menerstatningen slått fast som 15%. Dersom den medisinske invaliditeten er under 15% har du derfor ikke krav på menerstatning. For medisinsk invaliditet høyere enn 15%, gir tabellen i § 3 en gradvis opptrapping av erstatningsbeløpet avhengig av antall prosent medisinsk invaliditet.

At skaden må være av medisinsk art omfatter både fysiske og psykiske skader. I forskriftens del II er det listet opp ulike skader og hvilken invaliditetsgrad de gir. Den medisinske invaliditeten er akkumulerende, så de ulike postene legges sammen for den totale medisinske invaliditeten din.

Hvem fastsetter den medisinske invaliditeten?

Det legen din eller andre eksperter som fastsetter den medisinske invaliditeten din. Graden av invaliditet kan i utgangspunktet fastsettes ett år etter at yrkesskaden inntraff, med mindre det er klart du er påført en varig medisinsk invaliditet.

Advokatkostnader

Kostnadene til advokathjelp er i utgangspunktet dekket av forsikringsselskapet ettersom det er en kostand du ikke ville hatt om skaden ikke hadde skjedd.

Børge Ongstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Ta kontakt med Osloadvokatene

Våre advokater har lang erfaring og høy kompetanse med yrkesskader og menerstatning. Advokatbistand er ofte nødvendig for å sikre deg riktig menerstatning etter en yrkesskade.

Ta kontakt med en av våre eksperter i dag for en uforpliktende vurdering av din sak.

– Jeg har fått bistand fra Osloadvokatene til å løse ulike juridiske tvister og saker, og jeg er meget godt fornøyd med både kunnskapsnivå, tilgjengelighet og ikke minst løsnings-grad. Kan anbefales.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/480x480_Ongstad_Borge-kopi.jpg

Børge Ongstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring