Yrkesskadeerstatning etter klemskade

Har du fått en klemskade under arbeidet? Da kan du har krav på yrkesskadeerstatning. Yrkesskadeerstatning kan gi deg en helt avgjørende økonomisk kompensasjon etter at en klemskade har endret livet ditt.

Fall og fallskader, Klemskade yrkesskade

Klemskade

En klemskade kan oppstå på mange ulike måter. Ofte ved at en kroppsdel kommer i klem og føre til ødelagt kroppsvev, særlig muskulatur.

I arbeidssituasjoner kan klemskade oppstå hvis en maskin kommer over foten eller hånden din, eller ved at du havner i klem under en trafikkulykke i jobbsammenheng.

Yrkesskade

Dersom klemskaden din regnes som en yrkesskade vil du ha krav på erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap og ytelser fra NAV. For at en klemskade skal regnes som en yrkesskade må skaden skyldes en arbeidsulykke.

En arbeidsulykke er en skade som skjer i arbeid og skyldes en plutselig og uventet ytre hending, jf. folketrygdloven § 13-3 andre ledd. En hendelse regnes også som en arbeidsulykke dersom en ytre hending medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i ditt arbeid.

Våre advokater er eksperter på yrkesskader og hjelper deg vurdere om din klemskade er resultatet av en arbeidsulykke.

Advokatens beste råd om du får en klemskade

 1. Meld fra om skaden så rask som mulig 
  Både NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap skal få melding om skaden. Det er arbeidsgivers ansvar å varsle forsikringsselskapet, men vi opplever at arbeidsgiver ikke alltid husker dette. Meld derfor fra så tidlig som mulig etter skaden
 2. Dokumenter symptomer 
  Dokumenter skaden hos lege. Det er viktig at du også jevnlig etter skaden dokumenterer utviklingen hos legen. Dette gjelder særlig dersom hele skadeomfanget ikke lar seg avdekke umiddelbart etter ulykken.
 3. Spar på kvitteringer og andre bevis
  Du har i utgangspunktet krav på full erstatning ved en skade. Ta derfor vare på alle beviser for kostander du har hatt eller blitt påført i forbindelsen med skaden. Dette sikrer at du får rett erstatning
 4. Kontakt advokat
  Det er ikke alltid lett å forholde seg til arbeidsgiver, forsikringsselskap og NAV. En advokat som er spesialisert på yrkesskade kan hjelpe deg gjennom hele prosessen. Kostanden til advokat vil også være dekket av forsikringsselskapet. Ta derfor raskt kontakt med Osloadvokatene.

Hva har du krav på i erstatning?

Hovedregelen er at du har krav på full erstatning. Det betyr at du skal stilles økonomisk som om klemskaden ikke hadde skjedd. Eksempler på poster du kan kreve erstattet fra arbeidsgivers forsikringsselskap er:

 • Merkostnader
  Kostnader du har fått som følge av klemskaden vil du ha krav på dekket.
 • Lønnstap
  Både tapt og fremtidig tapt lønn vil du ha krav på å få erstattet
 • Menerstatning
  Dersom du får en varig medisinsk invaliditet på over 15% har du krav på menerstatning. Dette er en erstatning for tapt livsutfoldelse, altså en erstatning for et ikke økonomisk tap.

Børge Ongstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Dekker forsikringen mine advokatutgifter?

Ja, som regel dekkes advokatutgiftene dine av forsikringsselskapet. Advokatutgiftene er nemlig en del av ditt tap som du ikke ville hatt uten skaden på samme måte som legeutgifter og liknende. Kravet sendes til det forsikringsselskapet som arbeidsgiver har tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring hos.

Kan jeg få gratis advokathjelp i yrkesskadesaker?

Våre advokater i Osloadvokatene vil sende regningen for sitt arbeid direkte til forsikringsselskapet. Den som er skadet slipper dermed som å dekke advokatutgifter med egne midler, selv ingen egenandel.

Advokatutgifter løper ikke før vi er enige om oppdrag. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

 


 

– Hadde en advokat som lyttet til klienten, argumenterer godt for seg og kommer med gode løsninger. Er svært fornøyd med resultatet!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/480x480_Ongstad_Borge-kopi.jpg

Børge Ongstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring