Hva er en yrkesskade?

Fakta

En yrkesskade er er en skade som skyldes en "arbeidsulykke", jf. folketrygdloven § 13-3.

skilsmisse, ektefellebidrag, barnet bo, gjøre sagt opp, Yrkesskade

Yrkesskade

Kravet for at en skade kvalifiserer som en yrkesskade er at skaden skyldes en arbeidsulykke. En arbeidsulykke er en “plutselig uventet ytre hending” som arbeidstakeren har vært utsatt for i arbeidet. Det regnes også som en arbeidsulykke dersom arbeidstakeren, over en bestemt tidsperiode, er utsatt for en påkjenning eller belastning som usedvanlig for vedkommende arbeid. For at en ulykke skal regnes som en arbeidsulykke må altså et av de to alternative vilkårene være oppfylt.

Under vil vi redegjøre gjøre for hva som regnes som arbeidsulykke og gi eksempler ulike hendelser som skyldes en arbeidsulykke.

Dersom du er påført en yrkesskade kan du lese om vår advokaters råd her.

Skade som skyldes en plutselig eller uventet ytre hending

Dette alternativet kalles blant jurister som det markerte ulykkesbegrepet.  Med plutselig og uventet menes det at ulykken må inntreffe akutt og uforutsett. Det er i rettspraksis slått fast at en ulykke må skje både plutselig og uventet.

Med ytre hending menes en hendelse som ligger utenfor din kontroll, altså en ytre, ukontrollert begivenhet. Dersom du skader deg under et tungt styrkeløft, skyldes dette et indre forhold som ikke skyldes en ytre hending. Derimot, dersom bakken gir etter under løftet og du som følge av det skader ryggen, skyldes det en ytre, ukontrollert hending.

Skade som skyldes påkjenning eller belastning som usedvanlig for vedkommende arbeid

Dette andre alternativet kalles blant jurister for det avdempede ulykkesbegrepet. Alternativet skal fange opp skade som skyldes påkjenning eller belastning som ligger utenfor det skadelidte kunne regne med eller være forberedt på  i en alminnelig arbeidssituasjon.

Det er et krav om at belastningen må være konkret tidsbegrenset. I dette ligger det at påkjennelsen ikke kan strekke seg utover en arbeidsdag eller et skift.

Eksempler på yrkesskader vi kan hjelpe med

  • Fallskader
  • Ryggskader
  • Trafikkulykker
  • Skader i forsvaret
  • Hørselskader
  • Klem og amputasjoner

Børge Ongstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Kan jeg få gratis advokathjelp i yrkesskadesaker?

Som regel dekkes advokatutgiftene dine av forsikringsselskapet. Advokatutgifter er en del av ditt tap som du ikke ville hatt dersom skaden ikke hadde inntruffet. Våre advokater i Osloadvokatene vil sende regningen for sitt arbeid direkte til forsikringsselskapet. Den som er skadet slipper dermed som å dekke advokatutgifter med egne midler, selv ingen egenandel.

Min erfaring med advokat fra Osloadvokatene som bistandsadvokat har vært helt super fra start til slutt. Fikk masse nyttig informasjon og var alltid klar over mine rettigheter, og hvordan bevege meg fram i saken min. Hun var lett tilgjengelig, og jeg fikk alltid godt utfyllende svar til ethvert spørsmål jeg måtte ha. Det var en konstant god oppfølgning både via e-post, telefonsamtaler og tekstmeldinger. En ellers tung prosess ble heldigvis mye lettere å navigere seg fram i, takket være hennes ekspertise.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/480x480_Ongstad_Borge-kopi.jpg

Børge Ongstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring