Yrkesskade på obligatoriske treningsøvelser

Ansatte innenfor politiet, fengsel- eller brannvesenet må gjennomgå ulike obligatoriske treningsøvelser og kurs knyttet til stillingen. Skader som er pådratt under slike øvelser vil normalt ikke oppfylle kravene til yrkesskadeerstatning. Dermed har flere studenter og ansatte et svakt vern dersom de skulle bli skadet under en slik øvelse.

Obligatorisk treningsøvelse yrkesskade,

Fakta

For at en skade skal gi grunnlag for yrkesskadeerstatning må skaden som hovedregel skyldes en plutselig og uventet ytre hending. Skaden må også være påført mens man er i arbeid.

Normalt er skade på øvelse ikke en yrkesskade

Øvelser er ofte en del av arbeidskrav knyttet til en stilling. Derfor oppfyller skade oppstått på slike øvelser ikke kravet til at hendelsen oppstår plutselig eller uventet.

Konkret vurdering

I en ny dom fra lagmannsrett i 2020 stadfestet retten at en skade en fengselsbetjents hadde pådratt seg under en øvelse ikke var omfattet av en plutselig og uventet ytre hendig. Lagmannsretten kom derimot til at skaden, etter en konkret vurdering av forholdene, var en yrkesskade siden fengselsbetjentens belastning var usedvanlig til hva som var normalt under slike øvelser, jf. folketrygdloven § 13-3 andre ledd 2. pkt.

Det var en konkret vurdering som ga fengselsbetjenten krav på yrkesskadeerstatning. Siden innholdet i øvelsen og den usedvanlige påkjenningen avvek fra normalen mente retten at skaden var en arbeidsskade.

Børge Ongstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Er du påført en skade under øvelse eller kurs?

Som for eksempel politiansatt, fengselsbetjent, brannmann eller ansatt i psykiatrien kan du ha svekket rett til yrkesskadeerstatning, Osloadvokatene hjelper deg med å vurdere din sak. Vi har lang erfaring med yrkesskader og kan reglene og unntakene. Det påløper ingen utgifter før vi er enige om et oppdrag og vi hjelper deg alltid undersøke om du har krav på dine advokatkostnader dekket gjennom din eller arbeidsgivers forsikring. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.

– Jeg har fått bistand fra Osloadvokatene til å løse ulike juridiske tvister og saker, og jeg er meget godt fornøyd med både kunnskapsnivå, tilgjengelighet og ikke minst løsnings-grad. Kan anbefales.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/480x480_Ongstad_Borge-kopi.jpg

Børge Ongstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring